Pedagogický sbor pro školní rok 2022/2023

Provozní zaměstnanci

 

Marie Špilauerová a Hana Vokálová – administrativní pracovnice                                                                                                                                        

Václav Sobota – školník

Eva Hájková – uklízečka

Alena Topinková – uklízečka

Marie Svobodová – vedoucí školní jídelny

Jolana Šimáková – kuchařka

Martina Havlinová – pomocný pracovník