Pedagogický sbor

Mgr. Lenka Kuncová – ředitelka školy (učitelka P, Z a Pč na 2. stupni), výchovný poradce                                                                               kuncova@zslibice.cz

Mgr. Jiřina Pohořálková – zástupkyně ředitelky školy ( třídní učitelka 3. třídy), školní metodik prevence                                  pohoralkova@zslibice.cz

 

1. stupeň

Mgr. Petra Konyvková – třídní učitelka 1. třídy                                                                                                                                                  konyvkova@zslibice.cz

Mgr. Romana Řeháková – třídní učitelka 2. třídy                                                                                                                                               rehakova@zslibice.cz

Mgr. Radka Palatová – třídní učitelka 4. třídy                                                                                                                                                     palatova@zslibice.cz

Mgr. Jana Dobřichovská – třídní učitelka 5. třídy                                                                                                                                              dobrichovska@zslibice.cz

Tereza Dobřichovská – učitelka Čj ve 3. třídě

tdobrichovska@zslibice.cz

Irena Hrušková, Jaroslava Vorlíčková, Kristýna Baldová, DiS. – asistentky pedagoga v 1., 5. a 6. třídě

Hana Blažková – vedoucí školní družiny a školního klubu (učitelka Pč 8. tř )

Bc. Tereza Hrodková – vychovatelka školní družiny

 

2. stupeň

Mgr. Markéta Horáková – třídní učitelka 6. třídy  (učitelka M, Ch)                                                                                                                        horakova@zslibice.cz

Mgr. Jarmila Denigerová – třídní učitelka 7.A  (učitelka TVd, Nj, Z, Pč)                                                                                                              denigerova@zslibice.cz

Mgr. Stanislav Švambera – třídní učitel 7.B  (učitel Čj, Nj, HV, F, D)                                                                                                                          svambera@zslibice.cz

Mgr. Eva Jiránková – třídní učitelka 8. třídy  (učitelka Čj, D )                                                                                                                        jirankova@zslibice.cz

Mgr. Martina Moličová – třídní učitelka 9. třídy (učitelka Aj)                                                                                                                                  molicova@zslibice.cz

 

Mgr. Jarmila Březinová (učitelka F, Pč)                                                                                                                                                                  brezinova@zslibice.cz

Lukáš Novák, DiS. (učitel TVch)

novak@zslibice.cz

Mgr. Helena Pýtrová (učitelka VV, Pč, VOZ, UVČ)                                                                                                                                                  pytrova@zslibice.cz

Mgr. Manuela Schilková (učitelka Aj, KAj, VOZ, MV)                                                                                                                                              schilkova@zslibice.cz

PaedDr. Zdeněk Souček (učitel Ch)                                                                                                                                                                        soucek@zslibice.cz

Mgr. Josef Svoboda (učitel IVT , Inf a FT)                                                                                                                                                                     svoboda@zslibice.cz

Petra Bumberová (učitelka P) 

bumberova@zslibice.cz