Pedagogický sbor pro školní rok 2022/2023

Mgr. Lenka Kuncová – ředitelka školy (učitelka P a Z na 2. stupni), výchovný poradce                                                                           kuncova@zslibice.cz

Mgr. Jiřina Pohořálková – zástupkyně ředitelky školy ( třídní učitelka 6. třídy), školní metodik prevence                                            pohoralkova@zslibice.cz

 

1. stupeň

Mgr. Romana Řeháková – třídní učitelka 1. třídy                                                                                                                                               rehakova@zslibice.cz

Mgr. Radka Palatová – třídní učitelka 2. třídy                                                                                                                                                     palatova@zslibice.cz

Mgr. Jana Dobřichovská – třídní učitelka 3. třídy                                                                                                                                              dobrichovska@zslibice.cz

Mgr. Petra Konyvková – třídní učitelka 4. třídy                                                                                                                                                  konyvkova@zslibice.cz

Tereza Dobřichovská – třídní učitelka 5. třídy, koordinátor pedagogické intervence                                                                                 tdobrichovska@zslibice.cz

 

Tereza Glanzová, Naděžda Vašková, Miroslava Škopková – asistentky pedagoga ve 2., 4. a 5. třídě

 

2. stupeň

Mgr. Martina Moličová – třídní učitelka 7. třídy (učitelka Aj, KAj a Čj)                                                                                                           molicova@zslibice.cz

Mgr. Manuela Schilková – třídní učitelka 8. třídy (učitelka Aj, VOZ, MV a Pč 9. třída)                                                                               schilkova@zslibice.cz

Mgr. Markéta Horáková – třídní učitelka 9. třídy  (učitelka M, Ch, F a Hv)                                                                                                    horakova@zslibice.cz

 

Hana Blažková (učitelka Pč 8. třída)                                                                                                                                                                  blazkova@zslibice.cz    

Mgr. Jarmila Denigerová (učitelka Nj, Z, Tv)                                                                                                                                                    denigerova@zslibice.cz

Mgr. Eva Jiránková (učitelka Čj, D )                                                                                                                                                                    jirankova@zslibice.cz

Lukáš Novák, DiS. (učitel TV chlapci)                                                                                                                                                                novak@zslibice.cz

Mgr. Helena Pýtrová (učitelka VV, Pč, UVČ)                                                                                                                                                     pytrova@zslibice.cz

PaedDr. Zdeněk Souček (učitel F 9. třída)                                                                                                                                                        soucek@zslibice.cz                           

Ing. Jiřina Svetlíková (učitelka P 6., 7. třída)                                   

Mgr. Josef Svoboda (učitel IVT, Inf a FT)                                                                                                                                                          svoboda@zslibice.cz

 

Lenka Kastlová, Bc. Veronika Brtková – asistentky pedagoga v 8. a 9. třídě       

 

 

Školní družina a školní klub             

Kristýna Baldová, DiS. – vedoucí školní družiny a školního klubu 

Bc. Eva Macháčková – vychovatelka školní družiny