Pedagogický sbor pro školní rok 2022/2023

Mgr. Lenka Kuncová – ředitelka školy (učitelka P a Z na 2. stupni a třídní učitelka 9.B), výchovný poradce                                        kuncova@zslibice.cz

Mgr. Jiřina Pohořálková – zástupkyně ředitelky školy ( třídní učitelka 5. třídy), školní metodik prevence                                            pohoralkova@zslibice.cz

 

1. stupeň

Mgr. Radka Palatová – třídní učitelka 1. třídy                                                                                                                                                     palatova@zslibice.cz

Mgr. Jana Dobřichovská – třídní učitelka 2. třídy                                                                                                                                              dobrichovska@zslibice.cz

Mgr. Petra Konyvková – třídní učitelka 3. třídy                                                                                                                                                  konyvkova@zslibice.cz

Mgr. Romana Řeháková – třídní učitelka 4. třídy                                                                                                                                               rehakova@zslibice.cz

Tereza Dobřichovská – učitelka Čj, Vl, Př, TV, HV, Inf a Pč v 5. třídě a Čj v 6. třídě, koordinátor pedagogické intervence                    tdobrichovska@zslibice.cz

 

Tereza Glanzová, Naděžda Vašková, Miroslava Škopková – asistentky pedagoga v 1., 3. a 4. třídě

 

2. stupeň

Mgr. Martina Moličová – třídní učitelka 6. třídy (učitelka Aj)                                                                                                                                  molicova@zslibice.cz

Mgr. Manuela Schilková – třídní učitelka 7. třídy (učitelka Aj, KAj, VOZ, MV a Pč 9. třída)                                                                               schilkova@zslibice.cz

Mgr. Markéta Horáková – třídní učitelka 8. třídy  (učitelka M, Ch)                                                                                                                        horakova@zslibice.cz

Mgr. Jarmila Denigerová – třídní učitelka 9.A  (učitelka Nj, Z, HV)                                                                                                                      denigerova@zslibice.cz

 

Mgr. Eva Jiránková (učitelka Čj, D )                                                                                                                                                                        jirankova@zslibice.cz

Mgr. Jarmila Březinová (učitelka F 6.,7.,8. třída)                                                                                                                                                   brezinova@zslibice.cz

Lukáš Novák, DiS. (učitel TV chlapci)                                                                                                                                                                                   novak@zslibice.cz

Mgr. Helena Pýtrová (učitelka VV, Pč, VOZ, UVČ)                                                                                                                                                  pytrova@zslibice.cz

PaedDr. Zdeněk Souček (učitel F 9. třída)                                                                                                                                                                soucek@zslibice.cz

Mgr. Josef Svoboda (učitel Čj 8, IVT , Inf a FT)                                                                                                                                                                svoboda@zslibice.cz

Hana Blažková (učitelka Pč 8. třída a Hv)                                                                                                                                                                          blazkova@zslibice.cz    

Ing. Jiřina Svetlíková (učitelka P 6., 7., 8. třída)

Žaneta Bergmanová (učitelka Tv dívky)

 

Lenka Kastlová, Bc. Veronika Brtková – asistentky pedagoga v 7. a 8. třídě                 

 

Školní družina a školní klub             

Kristýna Baldová, DiS. – vedoucí školní družiny a školního klubu 

Bc. Eva Macháčková – vychovatelka školní družiny