Pedagogický sbor pro školní rok 2021/2022

Mgr. Lenka Kuncová – ředitelka školy (učitelka P, Z a Pč na 2. stupni), výchovný poradce                                                                      kuncova@zslibice.cz

Mgr. Jiřina Pohořálková – zástupkyně ředitelky školy ( třídní učitelka 4. třídy), školní metodik prevence                                            pohoralkova@zslibice.cz

 

1. stupeň

Mgr. Jana Dobřichovská – třídní učitelka 1. třídy                                                                                                                                              dobrichovska@zslibice.cz

Mgr. Petra Konyvková – třídní učitelka 2. třídy                                                                                                                                                  konyvkova@zslibice.cz

Mgr. Romana Řeháková – třídní učitelka 3. třídy                                                                                                                                               rehakova@zslibice.cz

Mgr. Radka Palatová – třídní učitelka 5. třídy                                                                                                                                                     palatova@zslibice.cz

Tereza Dobřichovská – učitelka Čj, Inf a Pč ve 4. třídě, koordinátor pedagogické intervence                                                                  tdobrichovska@zslibice.cz

 

Naděžda Vašková, Miroslava Škopková – asistentky pedagoga ve 2. a 3. třídě

 

2. stupeň

Mgr. Manuela Schilková – třídní učitelka 6. třídy (učitelka Aj, KAj, VOZ, MV)                                                                                                     schilkova@zslibice.cz

Mgr. Markéta Horáková – třídní učitelka 7. třídy  (učitelka M, Ch)                                                                                                                        horakova@zslibice.cz

Mgr. Jarmila Denigerová – třídní učitelka 8.A  (učitelka TVd, Nj, Z, HV)                                                                                                              denigerova@zslibice.cz

Mgr. Stanislav Švambera – třídní učitel 8.B  (učitel Čj, Nj, HV, F, D)                                                                                                                       svambera@zslibice.cz

Mgr. Eva Jiránková – třídní učitelka 9. třídy  (učitelka Čj, D )                                                                                                                                 jirankova@zslibice.cz

 

Mgr. Martina Moličová  (učitelka Aj)                                                                                                                                                                      molicova@zslibice.cz

Mgr. Jarmila Březinová (učitelka F)                                                                                                                                                                       brezinova@zslibice.cz

Lukáš Novák, DiS. (učitel TV)                                                                                                                                                                                  novak@zslibice.cz

Mgr. Helena Pýtrová (učitelka VV, Pč, VOZ, UVČ)                                                                                                                                                  pytrova@zslibice.cz

PaedDr. Zdeněk Souček (učitel Ch)                                                                                                                                                                        soucek@zslibice.cz

Mgr. Josef Svoboda (učitel IVT , Inf a FT)                                                                                                                                                              svoboda@zslibice.cz

Petra Bumberová (učitelka P a Ch)                                                                                                                                                                          bumberova@zslibice.cz     

Hana Blažková (učitelka Pč)                                                                                                                                                                                    blazkova@zslibice.cz    

 

Lenka Kastlová, Bc. Veronika Brtková – asistentky pedagoga v 6. a 7. třídě                 

 

Školní družina a školní klub             

Kristýna Baldová, DiS. – vedoucí školní družiny a školního klubu 

Bc. Eva Macháčková – vychovatelka školní družiny