Pedagogický sbor

Mgr. Lenka Kuncová – ředitelka školy                                             kuncova@zslibice.cz

Mgr. Jiřina Pohořálková – zástupkyně ředitelky školy                 pohoralkova@zslibice.cz

                                                        a  třídní učitelka 5.B

1. stupeň

Mgr. Petra Konyvková – třídní učitelka 1. třídy                              konyvkova@zslibice.cz

Mgr. Věra Veselá – třídní učitelka 2. třídy                                       vesela@zslibice.cz

Mgr. Jana Dobřichovská – třídní učitelka 3. třídy                          dobrichovska@zslibice.cz

Mgr. Romana Řeháková – třídní učitelka 4. třídy                          rehakova@zslibice.cz

Mgr. Radka Bernardová – třídní učitelka 5.A                                 bernardova@zslibice.cz

Aneta Langrová, Irena Hrušková – asistentky pedagoga

 

2. stupeň

Mgr. Eva Jiránková – třídní učitelka 6. třídy                                    jirankova@zslibice.cz

Mgr. Josef Svoboda – třídní učitel 7. třídy                                      svoboda@zslibice.cz

Mgr. Markéta Horáková – třídní učitelka 8. třídy                            horakova@zslibice.cz

Mgr. Martina Moličová – třídní učitelka 9. třídy                              molicova@zslibice.cz

 

Mgr. Jarmila Březinová                                                                     brezinova@zslibice.cz

Mgr. Jarmila Denigerová                                                                  denigerova@zslibice.cz

Mgr. Helena Pýtrová                                                                           pytrova@zslibice.cz

PaedDr. Zdeněk Souček                                                                     soucek@zslibice.cz

Mgr. Stanislav Švambera                                                                   svambera@zslibice.cz

Mgr. Jakub Vaněk                                                                               vanek@zslibice.cz