Pedagogický sbor

Mgr. Lenka Kuncová – ředitelka školy (učitelka P, Z na 2. stupni), výchovný poradce                                                                               kuncova@zslibice.cz

Mgr. Jiřina Pohořálková – zástupkyně ředitelky školy (učitelka ČJ, Př, VV v 5. třídě), školní metodik prevence                                  pohoralkova@zslibice.cz

 

1. stupeň

Mgr. Romana Řeháková – třídní učitelka 1. třídy                                                                                                                                               rehakova@zslibice.cz

Mgr. Petra Konyvková – třídní učitelka 2. třídy                                                                                                                                                  konyvkova@zslibice.cz

Mgr. Radka Palatová – třídní učitelka 3. třídy                                                                                                                                                     palatova@zslibice.cz

Mgr. Jana Dobřichovská – třídní učitelka 4. třídy                                                                                                                                              dobrichovska@zslibice.cz

Mgr. Radka Bernardová – třídní učitelka 5. třídy                                                                                                                                               bernardova@zslibice.cz

Jaroslava Vorlíčková, Irena Hrušková – asistentky pedagoga ve 4. a 5. třídě

 

2. stupeň

Mgr. Jarmila Denigerová – třídní učitelka 6.A  (učitelka TVd, Nj, Z, Pč)                                                                                                              denigerova@zslibice.cz

Mgr. Stanislav Švambera – třídní učitel 6.B  (učitel Čj, HV, F, D)                                                                                                                          svambera@zslibice.cz

Mgr. Eva Jiránková – třídní učitelka 7. třídy  (učitelka Čj, D, VOZ)                                                                                                                        jirankova@zslibice.cz

Mgr. Martina Moličová – třídní učitelka 8. třídy (učitelka Aj)                                                                                                                                  molicova@zslibice.cz

Mgr. Markéta Horáková – třídní učitelka 9. třídy  (učitelka M, Ch)                                                                                                                        horakova@zslibice.cz

 

Mgr. Jarmila Březinová (učitelka F, Pč)                                                                                                                                                                  brezinova@zslibice.cz

Lukáš Novák, DiS (učitel TVch)

Mgr. Helena Pýtrová (učitelka VV, Pč, VOZ, UVČ)                                                                                                                                                  pytrova@zslibice.cz

Mgr. Manuela Schilková (učitelka Aj, KAj, VOZ, Pč)                                                                                                                                              schilkova@zslibice.cz

PaedDr. Zdeněk Souček (učitel Ch)                                                                                                                                                                        soucek@zslibice.cz

Mgr. Josef Svoboda (učitel IVT a Inf)                                                                                                                                                                     svoboda@zslibice.cz

Mgr. Jakub Vaněk  (učitel P, FT, MV)                                                                                                                                                                     vanek@zslibice.cz