O škole

Celý název školy:  Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

Počet žáků:  207

Počet tříd:  10

Počet učitelů:  19

Název ŠVP:  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Zřizovatel: obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou

                            

Školská rada ZŠ Libice nad Cidlinou