Závěrečné práce žáků 9. třídy 2021

Zde si můžete prohlédnout závěrečné práce žáků naší 9. třídy. Žáci pracovali samostatně pod vedením svého vedoucího. Téma práce si vybral každý žák sám a pracoval na něm od prosince do května. Poté mu byla jeho práce ohodnocena vedoucím práce a oponentem. Na závěr vypracoval každý žák prezentaci, kterou bude svoji práci představovat na slavnostních obhajobách ve středu 16. 6. 2021 od 15.00 a 17.00 hodin. Za prezentaci na obhajobě obdrží žák třetí známku a bude mu na závěr obhajob sdělena známka konečná.

ZP Bernátek

ZP Bohunková

ZP Bunc

ZP Černá

ZP Hanuš

ZP Káninský

ZP Krasnov

ZP Novotný

ZP Pecháček

ZP Podmanický

ZP Růžičková

ZP Růžková

ZP Řeháková

ZP Steklá

ZP Štěrbová

ZP Šulcová

ZP Ticháčková

ZP Vaníčková

ZP Vojta

ZP Vondrušková

ZP Vopelková

ZP Wertheim ZP Wertheim č.2 ZP Wertheim č.3