Zápis do 1. třídy – NOVÉ INFORMACE

Vzhledem k mimořádnému opatření vlády ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 se v souladu s pokyny MŠMT mění organizace zápisu do 1. ročníku na naší škole takto:

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v období od 1. dubna 2020, 8.00 do 16. dubna 2020, 12.00 hodin. Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí, pouze prostřednictvím zákonného zástupce. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání získáte na našem webu – Ke stažení. Tuto žádost si vytisknete, ručně vyplníte a dodáte do školy jedním z následujících způsobů:

  1. Osobně do kanceláře školy ve dnech 1. a 2. 4. 2020 od 8.00 do 12.00 nebo 7. a 8. 4. od 8. 00 do 12.00.
  2. Elektronicky – do datové schránky školy nebo mailem v období mezi 1. 4. 2020, 9.00 a 16. 4. 2020, 14.00, nutný elektronický podpis! Nestačí obyčejný mail s přílohou!
  3. Poštou – doporučeným dopisem, doručeným nejdříve 1. 4. 2020 a nejpozději 16. 4. 2020

V každém případě je vždy třeba originální nebo elektronický podpis zákonného zástupce.

Datová schránka školy: bsimbv2

Mail školy: zslibice@zslibice.cz – předmět zprávy Zápis 2020/2021

Poštovní adresa: ZŠ Libice nad Cidlinou, Školní 465, 289 07 Libice nad Cidlinou

Prosíme o pečlivé a přesné vyplnění všech, především kontaktních, údajů.

Zákonné zástupce, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní docházky, upozorňujeme, že je třeba vyplnit a odevzdat všechny dokumenty (Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Žádost o odklad) – Ke stažení. Pokud máte již k dispozici vyjádření poradenského zařízení a lékaře, přiložte je k ostatním dokumentům.

Po uplynutí termínu pro odevzdání dokumentů bude škola kontaktovat zákonné zástupce ve věci přidělení registračního čísla. Pod tímto číslem naleznete rozhodnutí o přijetí na stránkách školy a na vývěsce u hlavního vchodu do budovy školy, a to od 22. dubna 2020. Poštou bude zasláno rodičům pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele – obec Libice nad Cidlinou – zde: Stanovení školského obvodu ZŠ Libice nad Cidlinou . Maximální počet dětí v jedné třídě je 30.  V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které bude provedeno transparentně.      

V případě dalších dotazů volejte na telefonní číslo 603 276 487 – každý všední den 8. 00 – 16. 00.

Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy