Zápis do 1. třídy 2021 AKTUÁLNÍ INFORMACE!!

Vzhledem k mimořádnému opatření vlády ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 se v souladu s pokyny MŠMT mění organizace zápisu do 1. ročníku na naší škole takto:

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v období od 7. dubna 2021 do 21. dubna 2021. Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí, pouze prostřednictvím zákonného zástupce. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání získáte na našem webu – Ke stažení. Tuto žádost si vytisknete, ručně vyplníte a dodáte do školy jedním z následujících způsobů:

  1. Osobně do kanceláře školy ve dnech 7. 4. 2021 od 12.00 do 16.00 a 9. 4. 2021 od 8.00 do 12.00.
  2. Elektronicky – do datové schránky školy nebo mailem do 21. 4. 2021, nutný elektronický podpis! Nestačí obyčejný mail s přílohou!
  3. Poštou – doporučeným dopisem, doručeným nejpozději 21. 4. 2020.

V každém případě je vždy třeba originální nebo elektronický podpis zákonného zástupce.

Datová schránka školy: bsimbv2

Mail školy: zslibice@zslibice.cz – předmět zprávy Zápis 2021/2022

Poštovní adresa: ZŠ Libice nad Cidlinou, Školní 465, 289 07 Libice nad Cidlinou

Prosíme o pečlivé a přesné vyplnění všech, především kontaktních, údajů.

 

Povinnost přijít k zápisu
  • K zápisu se dostaví rodiče dětí, které dovrší věku 6 let nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále dětí, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok. K zápisu se musí dostavit i rodiče dětí, kteří budou žádat o odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022!!!

  • Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
  • Musí být vyplněna žádost o přijetí. Vyplnit můžete až u zápisu ve škole nebo předem doma. Ke stažení zde: Ke stažení
Žádost o odklad

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. I když budete žádat o odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2021 do 31. května 2021. Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí – ke stažení zde: Ke stažení

Z důvodu rychlého  průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti o odklad se všemi doporučeními do 30.4. 2021 !!!

 

Každý zákonný zástupce dostane přiděleno registrační číslo. Pod tímto číslem naleznete rozhodnutí o přijetí na stránkách školy a na vývěsce u hlavního vchodu do budovy školy, a to od 22. dubna 2021. Poštou bude zasláno rodičům pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele – obec Libice nad Cidlinou – zde: Stanovení školského obvodu ZŠ Libice nad Cidlinou . Maximální počet dětí v jedné třídě je 30.  V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které bude provedeno transparentně.      

V případě dalších dotazů volejte na telefonní číslo 603 276 487 – každý všední den 8. 00 – 13. 00.

Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy