ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 2. – 9. třída

Vážení rodiče, s příchodem nového školního roku bychom vás chtěli informovat o následujících skutečnostech:

školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021 v 8.00. První den žáci nevyužívají šatny a jdou rovnou do svých kmenových tříd.

1. 9. je pouze třídnická hodina – 8.00 – 8.45.

2. 9. bude výuka dle platného rozvrhu (v tento den ještě nebude odpolední výuka).

Od pátku 3. 9. bude již ve všech třídách výuka dle rozvrhu beze změn.

Rozvrhy platné na letošní školní rok jsou zveřejněny v systému www.skolaonline.cz.

 

Hygienická opatření

Pohyb ve společných vnitřních prostorách školy se řídí aktuálně platnými nařízeními. Žáci nosí ve vnitřních společných prostorách zdravotnickou roušku, nanoroušku nebo respirátor.

Vyučování ve třídách probíhá bez roušek.

Vstup jiných osob do budovy školy je možný jen v odůvodněných a výjimečných případech, a to s respirátorem minimálně FFP2 či certifikovanou nanorouškou.

U vstupů do budov školy je umístěn dávkovač na dezinfekci rukou.

 

Testování žáků, prokazování bezinfekčnosti

Povinné testování žáků antigenními testy proběhne v kmenových třídách pod dohledem pedagogického pracovníka ve dnech 1., 6. a 9. září vždy v 8.00. Typ testu je obdobný, jako uplynulý školní rok. Nebude-li daný žák v den testování ve škole, bude test proveden ihned po návratu do školy.

U žáků 2. a 3. třídy je povolena účast zákonného zástupce u prvního testování, je ale nutno přijít s dítětem první den nejdéle v 7.45 – testování bude provedeno ve Vaší přítomnosti v jídelně školy, potom žák již sám odchází otestován do své třídy. Ostatní žáci 2. a 3. třídy se budou testovat v 8.00 společně ve své třídě pod dozorem třídní učitelky.

Testovat se nemusí žáci, kteří předají třídnímu učiteli v tištěné formě dokument prokazující ukončené očkování proti COVID-19 (14 dní po ukončení očkování) nebo negativní výsledek platného antigenního či PCR testu z odběrového místa nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu). Třídní učitelé si tento prokazující dokument ponechají.