Výuka žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020

Vážení rodiče našich letošních deváťáků, milí deváťáci,

v souladu s pokyny, které vydalo MŠMT, dojde od 11. května k rozvolňování přijatých preventivních opatření a žákům devátých tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky, bude umožněna osobní přítomnost ve škole – za následujících podmínek:

Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 7. 5. 2020. Potvrďte účast Vašeho dítěte mailem: kuncova@zslibice.cz nebo na telefon 603 276 487 do 7. 5. 2020.

Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jehož součástí je i seznámení s popisem osob s rizikovými faktory – ke stažení zde Čestné prohlášení – před příchodem žáka do školy nebo osobní vyzvednutí v kanceláři školy (út – čt 8.00 – 12. 00). Originál vyplněného čestného prohlášení přinesou Vaše děti 1. den výuky do školy.

Pokud zákonný zástupce neprojeví zájem o docházku svého dítěte do školy do 7. 5., nebude možné žáka později do skupiny zařadit. Stejně tak pokud zákonný zástupce nepodepíše zmiňované čestné prohlášení, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Docházka do školy není pro žáky povinná. Škola vede evidenci o přítomnosti žáků ve škole. V případě absence žáka, který je přihlášen k osobní docházce ve škole, žádáme zákonné zástupce o omlouvání absence dítěte – třídní učitelce prostřednictvím http://www.skolaonline.cz nebo telefonicky.

Maximální počet žáků ve skupině je 15 (dodrženy rozestupy mezi lavicemi).

Složení skupiny je neměnné po celou dobu – žáka nelze do skupiny zařadit později než 11. 5. 2020.

Obsahem je učivo z předmětů na přijímací zkoušku, cílem je příprava na přijímací zkoušku:

Výuka bude probíhat vždy:  v úterý 9:00-10:45 → matematika
                                                  ve čtvrtek 9:00-10:45 → český jazyk

Další důležité informace