Výuka žáků 1. – 5. ročníku od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s pokyny, které vydalo MŠMT, dojde od 25. května k rozvolňování přijatých preventivních opatření a žákům 1. – 5. tříd bude umožněna osobní přítomnost ve škole – za podmínek, které následně popisujeme.

Musíme Vás ale upozornit, že nepůjde o klasickou výuku v plném rozsahu. Současně jsme povinni dodržet maximální počet dětí ve skupině 15, je tedy možné, že třída bude muset být rozdělena na 2 skupiny, které nebude možné mísit či střídat vyučujícího. Řešení pro tuto mimořádnou situaci budeme moci hledat až ve chvíli, kdy budeme vědět Váš zájem o účast Vašich dětí ve škole, tedy po 18. 5. V tuto chvíli nedokážeme odpovědět na otázku, kdo bude výuku ve škole zajišťovat – zda to bude třídní učitel, asistent pedagoga, vychovatelka.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Při rozdělování do skupin zohledníme zejména třídu, ročník a čas odchodu! 

Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 5. 2020.

Potvrďte účast Vašeho dítěte na http://www.skolaonline.cz do 18. 5. 2020 – svému třídnímu učiteli. Nebo na telefonním čísle 603 276 487 – každý všední den 8.00 – 14. 00.

Výuka bude probíhat denně od 8.00 hod. (příchod dětí do školy budeme organizovat podle počtu přihlášených žáků tak, aby se žáci z různých skupin co nejméně potkávali – budeme Vás informovat). Ranní družina není poskytována.

Dopolední výuka bude končit v 1. a 2. třídě v 11.50 hod. a ve 3. – 5. třídě ve 12.45. Pro děti bude zajištěn oběd ve školní jídelně (podle rozpisu tak, aby se skupiny dětí co nejméně potkávaly). Poté bude následovat odpolední blok.

Odpolední blok bude trvat  maximálně do 16.00 hod. (dle počtu přihlášených dětí). Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.

 Prosíme, na http://www.skolaonline.cz třídní učitelce napište, v kolik hodin a jakým způsobem bude dítě ze školy odcházet (zda samo, či si jej budete vyzvedávat a v kolik hodin!!!)

 Dobře prosíme promyslete čas odchodu Vašeho dítěte, je to pro nás důležitá informace při sestavování školních skupin!

 Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jehož součástí je i seznámení s popisem osob s rizikovými faktory – ke stažení zde Čestné prohlášení – před příchodem žáka do školy nebo osobní vyzvednutí v kanceláři školy (út – čt 8.00 – 12. 00). Originál vyplněného čestného prohlášení přinesou Vaše děti 1. den výuky do školy.

Pokud zákonný zástupce neprojeví zájem o docházku svého dítěte do školy do 18. 5., nebude možné žáka později do skupiny zařadit. Stejně tak pokud zákonný zástupce nepodepíše zmiňované čestné prohlášení, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Docházka do školy není pro žáky povinná. Škola vede evidenci o přítomnosti žáků ve škole. V případě absence žáka, který je přihlášen k osobní docházce ve škole, žádáme zákonné zástupce o omlouvání absence dítěte – třídní učitelce prostřednictvím http://www.skolaonline.cz, telefonicky.

 

Další důležité informace