Výsledky voleb do školské rady – zástupci zákonných zástupců žáků

Ve dnech pátek 17., pondělí 20. a úterý 21. 12. 2021 se uskutečnily v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy.

Zákonní zástupci žáků školy zvolili za členy školské rady:

  • Pavla Kulicha

  • Šárku Pokornou

  • Jitku Šípkovou