Vydání potvrzení o negativním výsledku testu žáků.

Informujeme zákonné zástupce našich žáků, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.   MŠMT 29. 4. 2021

Čestné prohlášení o negativním testu si rodiče mohou stáhnout sami ve svém účtu na http://www.skolaonline.cz.

Stačí se jen přihlásit do aplikace a v menu Ostatní moduly – COVID-19 vybrat Čestné prohlášení. Toto prohlášení lze stáhnout i opakovaně. Pokud má rodič na škole více dětí, stačí si jen dítě před generováním čestného prohlášení vybrat v levé části obrazovky.

Jde ale pouze o formulář čestného prohlášení zákonného zástupce, ne o potvrzení o výsledku testu vydané školou.