Složení Žákovské rady školy ve školním roce 2022/2023

Jako každý rok se během září konala ve 2. – 9. třídě volba zástupců do žákovské rady školy. V každé třídě 1. stupně byl zvolen jeden zástupce a na 2. stupni dva zástupci za třídu.

Složení Žákovské rady školy pro školní rok 2022-23