Volba předsedy žákovské rady

Ve středu 23. 10. 2019 v 8. 00 proběhne ve 2. – 9. třídě volba předsedy naší nově zvolené žákovské rady. Dnes se dětem v jednotlivých třídách představili všichni kandidáti se svým volebním programem.

Kandidáti se představují v 8. třídě: zleva – Anna Tomášková, Václav Novotný, Alena Růžková, Amálie Uhrová