VE DNECH 22. 11. A 29. 11. PROBĚHNE SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA COVID-19.

V pondělí 22. a v pondělí 29. 11. proběhne neinvazivní testování žáků pomocí antigenních testů značky Sejoy. Žáci se budou testovat vždy ráno v 8.00 na začátku první vyučovací hodiny pod dozorem vyučujícího. V případě pozitivního antigenního testu bude kontaktován zákonný zástupce a žák musí školu opustit a podstoupit kontrolní PCR test, aby se mohl vrátit zpět do výuky, ostatní žáci zůstávají ve škole na výuce. Testovat se nebudou žáci prokazatelně očkovaní, pokud od ukončeného očkování uběhlo alespoň 14 dní a žáci v ochranné lhůtě 180 dní po prodělání nemoci Covid-19 (pokud předložili nebo předloží škole potvrzení).

Žáci 1., 2. a 3. třídy mohou podstoupit antigenní testování pod dohledem svého zákonného zástupce v jídelně naší školy – je nutné přijít do školy rovnou postranním vchodem přímo k jídelně v čase 7. 30 – 7. 50.