Testování tělesné zdatnosti žáků naší školy

V průběhu října a listopadu probíhalo na naší škole testování tělesné zdatnosti ČŠI. Testování se účastnili žáci 3. a 7. ročníku. Tělesná zdatnost žáků byla měřena pomocí sady motorických testů. Jednalo se o tyto 4 disciplíny:

Člunkový běh 4x10m, vytrvalostní člunkový běh, skok daleký z místa a leh – sedy. Měření probíhalo v hodinách TV.

 

Žáci byli aktivní a patří jim velká pochvala.