SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ŽÁKŮ 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Kdy: 1. září 2021 v 8:00 hodin (příchod žáků a zákonných zástupců v čase 7. 35 – 7. 50).

Kde: učebna 1. třídy (sraz prvňáčků a jejich zákonných zástupců je ráno ve vestibulu školy), vstup hlavním vchodem.

Slavnostní přivítání žáků prvního ročníku proběhne dne 1. září v 8.00 v učebně 1. třídy. Rodiče přivedou děti v čase 7:35 – 7. 50 hlavním vchodem do budovy. Ve vestibulu (hned za hlavním vchodem) bude provedena docházka žáků s třídní učitelkou. V 7. 55 proběhne společný přesun žáků a zákonných zástupců do učebny 1. třídy.

S každým prvňáčkem je povolen vstup do třídy pouze dvěma zákonným zástupcům, kteří budou mít po celou dobu konání akce nasazený respirátor předepsaného typu či nanoroušku. Děti budou mít roušku či obdobnou ochranu úst a nosu nasazenou při vstupu do školy a ve společných prostorech (vestibul, chodba), po usazení v učebně si roušku sundají.

První den přijdou žáci do školy jen se školní taškou, nepřezouvají se.

 

Testování žáků 1. třídy, prokazování bezinfekčnosti

Povinné testování žáků antigenními testy proběhne v jídelně naší školy pod dohledem pedagogického pracovníka ve dnech 2., 6. a 9. září vždy v 8.00. Rodiče žáků 1. třídy mohou být testování přítomni.

Testovat se nemusí žáci, kteří předají třídní učitelce v tištěné formě dokument prokazující negativní výsledek platného antigenního či PCR testu z odběrového místa nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu). Třídní učitelka si tento prokazující dokument ponechá.