Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Marie Svobodová

Telefon: 325 877 220, email: jidelna@zslibice.cz

Veškeré kontroly a změny obědů na účtu žáka je možné provádět přes aplikaci http://www.strava.cz

Kód naší jídelny je 5830 a uživatelské jméno a heslo obdržíte od vedoucí školní jídelny.

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ Libice nad Cidlinou

 

Ceny obědů pro žáky ZŠ Libice nad Cidlinou ve školním roce 2023/24:

(cena za 1 oběd)

žáci ve věku 6 až 10 let – 27,- Kč  

žáci ve věku 11 až 14 let – 30,- Kč  

žáci ve věku 15 a více let – 32,-

Placení obědů: od ledna 2021 je možná platba obědů jen převodem z účtu, nejdéle do 25. dne předchozího měsíce! Platba je možná trvalým příkazem (info u vedoucí školní jídelny) nebo jednorázovým převodem.

V případě nemoci žáka je možné první den nemoci výdej jídla do jídlonosičů, ale pouze v době od 11.00  do 11.30 hodin, vstup zadním vchodem přímo do jídelny.

 výběr ze dvou až tří jídel www.zslibice.cz/jidelni-listek/