Školní družina a klub

Vedoucí školní družiny a školního klubu: Kristýna Baldová, DiS.                           

Telefon: 737 599 833 – přímý kontakt do školní družiny            

 

Školní družina funguje denně od 7,00 do 7,50 a od 11,40 do 16,00. Ve školním roce 2022/23 je určena pro žáky prvního stupně školy od 1. do 3. ročníku. Žáci 4. ročníku budou po přihlášení a zaplacení částky 250,- na pololetí, zařazeni v tomto školním roce do samostatného oddělení školního klubu.

Každý školní rok je nutné dítě znovu do školní družiny písemně přihlásit!!! Bez písemné přihlášky nebude dítě do školní družiny přijato!!!

Pokud dítě do družiny přihlásíte, bude z ní odcházet v čase, který jste určili na přihlašovacím lístku. Výjimečné odchody v jinou dobu se povolují pouze na základě písemného potvrzení rodičů.    

Poplatek na úhradu neinvestičních výdajů činí 500,- Kč za  žáka na pololetí. Poplatek se vybírá ve škole vždy na jedno pololetí dopředu. Poplatek musí být uhrazen za první pololetí do 15. září a za druhé pololetí do 15. ledna (na školní účet 14932191/0100 – nezapomeňte napsat do poznámky pro nás jméno Vašeho dítěte a jako variabilní symbol datum narození dítěte).

Od ledna 2021 se hradí školní družina pouze převodem z účtu.

Vnitřní řád školní družiny ZŠ Libice nad Cidlinou

 

Školní klub

 

Školní klub pro žáky 5. – 9. třídy bude v tomto školním roce 2022/23 otevřen (při naplnění kapacity školního klubu mají přednost dojíždějící žáci a žáci čekající na odpolední výuku):

                                                                                                                                   Po – 12.35 – 16.00 

                                                                                                                                   Út  – 11.40 – 16.00

                                                                                                                                   St – 12. 35 – 16.00

                                                                                                                                   Čt – 11.40 – 16.00

                                                                                                                                   Pá – 11. 40 – 15.00

Vnitřní řád školního klubu ZŠ Libice nad Cidlinou