Školní družina a klub

Vedoucí školní družiny a školního klubu: Hana Blažková                            

Telefon: kancelář 325 637 142 – přepojení do školní družiny              

 

Školní družina funguje denně od 7,00 do 7,50 a od 11,40 do 16,00. Je určena pro žáky prvního stupně školy od 1. do 4. ročníku.

Pokud dítě do družiny přihlásíte, bude z ní odcházet v čase, který jste určili na přihlašovacím lístku. Výjimečné odchody v jinou dobu se povolují pouze na základě písemného potvrzení rodičů.    

Poplatek na úhradu neinvestičních výdajů činí 500,- Kč za  žáka na pololetí. Poplatek se vybírá ve škole vždy na jedno pololetí dopředu. Poplatek musí být uhrazen za první pololetí do konce září a za druhé pololetí do konce ledna (na školní účet 14932191/0100 – nezapomeňte napsat do poznámky pro nás jméno Vašeho dítěte a jako variabilní symbol datum narození dítěte).

Od ledna 2021 se bude hradit školní družina pouze převodem z účtu.

 

Školní klub

 

Školní klub pro žáky 5. – 9. třídy bude v tomto školním roce 2020/21 otevřen pouze pro žáky dojíždějící do doby odjezdu nejbližšího spoje a pro žáky čekající na odpolední výuku.

                                                                                                                                   Po – 12.35 – 14.30 

                                                                                                                                   Út  – 11.40 – 14.30

                                                                                                                                   St – 11.40 – 14.30

                                                                                                                                   Čt – 11.40 – 14.30

                                                                                                                                   Pá – 11.40 – 14.30