Školní družina a klub

Vedoucí školní družiny a školního klubu: Kristýna Baldová, DiS.                           

Telefon: 737 599 833 – přímý kontakt do školní družiny            

 

Školní družina funguje denně od 7,00 do 7,50 a od 11,40 do 16,00. Ve školním roce 2023/24 je určena především pro žáky prvního stupně školy od 1. do 3. ročníku. Žáci 4. ročníku mají možnost, v případě naplnění kapacity školní družiny, navštěvovat samostatné oddělení školního klubu za poplatek 250,-/ pololetí.

Každý školní rok je nutné dítě znovu do školní družiny písemně přihlásit!!! Bez písemné přihlášky nebude dítě do školní družiny přijato!!!

Pokud dítě do družiny přihlásíte, bude z ní odcházet v čase, který jste určili na přihlašovacím lístku. Výjimečné odchody v jinou dobu se povolují pouze na základě písemného potvrzení rodičů.    

Poplatek na úhradu neinvestičních výdajů činí 500,- Kč za  žáka na pololetí. Poplatek se vybírá ve škole vždy na jedno pololetí dopředu. Poplatek musí být uhrazen za první pololetí do 15. září a za druhé pololetí do 15. ledna (na školní účet 14932191/0100 – nezapomeňte napsat do poznámky pro nás jméno Vašeho dítěte a jako variabilní symbol datum narození dítěte).

Od ledna 2021 se hradí školní družina pouze převodem z účtu.

Vnitřní řád školní družiny ZŠ Libice nad Cidlinou

 

Školní klub

 

Školní klub pro žáky 5. – 9. třídy bude v tomto školním roce 2023/24 otevřen (při naplnění kapacity školního klubu mají přednost dojíždějící žáci a žáci čekající na odpolední výuku):

                                                                                                                                   Po – 12.35 – 16.00 

                                                                                                                                   Út  – 12. 35 – 16.00

                                                                                                                                   St – 11. 40 – 16.00

                                                                                                                                   Čt – 11. 40 – 16.00

                                                                                                                                   Pá – 11. 40 – 15.00

Vnitřní řád školního klubu ZŠ Libice nad Cidlinou