Rozvrh konzultací pro přihlášené žáky 2. stupně v týdnu 8. – 12. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

nezapomeňte na svou první konzultační hodinu přinést Čestné prohlášení – před příchodem žáka do školy (pokud nebudou mít žáci s sebou, nebudou vpuštěni do třídy).

Budova školy se otevře v 7. 40 hod a žáci se bez přezutí odeberou rovnou do své třídy (mimo žáků 9. třídy, ti půjdou rovnou do kinosálu). Po vstupu do budovy budou mít žáci nasazenu ve všech společných prostorách roušku. Při vstupu do třídy si vydezinfikují ruce, sednou si na předem vyznačené místo a čekají na pokyny učitele.

Výuka, která bude probíhat, má za úkol stmelit kolektiv, zopakovat formou konzultace některé probrané učivo z distančního vzdělávání a získat zpět školní návyky. S sebou si žáci v den výuky přinesou psací potřeby, učebnice na daný předmět a sešity.

Nepůjde o klasickou výuku, jen o konzultace v jednotlivých předem rozepsaných předmětech. Žádná zkoušení ani písemné práce na žáky nečekají!

 ROZVRH:

 6. A – úterý 9. 6. 2020

 1. 8.00 – 8.40 hod – třídnická hodina a konzultace předmětu Z, pí. uč. Denigerová
 2. 8.45 – 9.20 hod – konzultace předmětu Čj, Švambera
 3. 9.25 – 10.00 hod – konzultace předmětu Aj, Schilková
 4. 10.05 – 10.40 hod – konzultace předmětu M, Horáková –  (pomůcky na M: rýsovací potřeby, úkoly z distanční výuky)

6. B – úterý 9. 6. 2020

 1. 8.00 – 8.40 hod – třídnická hodina a konzultace předmětu Čj, p. uč. Švambera
 2. 8.45 – 9.20 hod – konzultace předmětu Z, Denigerová
 3. 9.25 – 10.00 hod – konzultace předmětu M, Horáková –  (pomůcky na M: rýsovací potřeby, úkoly z distanční výuky)
 4. 10.05 – 10.40 hod – konzultace předmětu Aj, Moličová

7. třída – středa 10 . 6. 2020

 1. 8.00 – 8.40 hod – třídnická hodina a konzultace předmětu Čj, pí. uč. Jiránková
 2. 8.45 – 9.20 hod – konzultace předmětu Aj, Moličová
 3. 9.25 – 10.00 hod – konzultace předmětu M, Horáková – (pomůcky na M: rýsovací potřeby, úkoly z distanční výuky)
 4. 10.05 – 10.40 hod – konzultace předmětu Nj, Denigerová                         

8. třída – středa 10 . 6. 2020

 1. 8.00 – 8.40 hod – třídnická hodina a konzultace předmětu Aj, pí. uč. Moličová
 2. 8.45 – 9.20 hod – konzultace předmětu Čj, Jiránková
 3. 9.25 – 10.00 hod – konzultace předmětu Nj, Denigerová
 4. 10.05 – 10.40 hod – konzultace předmětu M, Horáková – (pomůcky na M: rýsovací potřeby, úkoly z distanční výuky)

9. třída – čtvrtek 11. 6. 2020  8.00 – 10. 40 – třídnická hodina a příprava na slavnostní prezentaci závěrečných prací (ta proběhne ve čtvrtek 18. 6. podle předem stanoveného harmonogramu) v kinosále a  počítačové učebně pod vedením třídní učitelky Markéty Horákové

V druhém týdnu od 15. 6 do 19. 6. bude rozvrh časově stejný, jen se změní druhy konzultačních hodin.

V pátek 19. 6. 2020 bude ukončena výuka (prezenční i distanční) a budou uzavřeny známky.

V týdnu od 22. 6. – 25. 6. budou ve třídách třídnické hodiny (vyklízení skříněk, učebny, odevzdávání učebnic, klíčků od šatny apod.)

V pátek 26. 6. 2020 v 8. 00 se bude vydávat vysvědčení (neplatí pro žáky 9. třídy).

POZOR: Veškeré tyto informace jsou pouze pro předem přihlášené žáky!