Rozvrh konzultací pro přihlášené žáky 2. stupně v týdnu 15. – 19. 6. 2020

ROZVRH druhého týdne výuky žáků 2. stupně 15. – 19. 6. 2020:

 1. A – úterý 16. 6. 2020 
  1.  8.00 – 8.40 hod – konzultace předmětu P, Vaněk
  2.  8.45 – 9.20 hod – konzultace předmětu F, Březinová
  3.  9.25 – 10.00 hod – konzultace předmětu D, Jiránková
  4. 10.05 – 10.40 hod – konzultace předmětu Inf, Svoboda
 1. B – úterý 16. 6. 2020
  1.  8.00– 8.40 hod – konzultace předmětu F, Březinová
  2.  8.45 – 9.20 hod – konzultace předmětu P, Vaněk
  3.  9.25 – 10.00 hod – konzultace předmětu Inf, Svoboda
  4. 10.05 – 10.40 hod – konzultace předmětu D, Švambera
 1. třída – středa 17 . 6. 2020
  1.  8.00 – 8.40 hod – konzultace předmětu Z, Kuncová
  2.  8.45 – 9.20 hod – konzultace předmětu F, Březinová
  3.  9.25 – 10.00 hod – konzultace předmětu P, Vaněk
  4. 10.05 – 10.40 hod – konzultace předmětu D, Jiránková                        
 1. třída – středa 17. 6. 2020
  1.  8.00 – 8.40 hod – konzultace předmětu F, Březinová
  2.  8.45 – 9.20 hod – konzultace předmětu D, Jiránková
  3.  9.25 – 10.00 hod – konzultace předmětu P, Kuncová
  4. 10.05 – 10.40 hod – konzultace předmětu Z, Denigerová
 1. třída – čtvrtek 18. 6. 2020 

8.00 – 10. 40 – Slavnostní obhajoby závěrečných prací žáků v kinosále školy.

I v tomto týdnu platí stejná pravidla jako v týdnu minulém:

Budova školy se otevře v 7. 40 hod a žáci se bez přezutí odeberou rovnou do své třídy (mimo žáků 9. třídy, ti půjdou rovnou do kinosálu). Po vstupu do budovy budou mít žáci nasazenu ve všech společných prostorách roušku. Při vstupu do třídy si vydezinfikují ruce, sednou si na předem vyznačené místo a čekají na pokyny učitele.

Výuka, která bude probíhat, má za úkol stmelit kolektiv, zopakovat formou konzultace některé probrané učivo z distančního vzdělávání a získat zpět školní návyky. S sebou si žáci v den výuky přinesou psací potřeby, učebnice na daný předmět a sešity.

V pátek 19. 6. 2020 bude ukončena výuka (prezenční i distanční) a budou uzavřeny známky.

V týdnu od 22. 6. – 25. 6. 2020 od 8.00 do 9. 40 budou ve třídách třídnické hodiny (vyklízení skříněk, učebny, odevzdávání učebnic, klíčků od šatny apod.). Ve čtvrtek 25. 6. proběhne slavnostní rozloučení s 9. třídou.

V pátek 26. 6. 2020 v 8. 00 se bude vydávat žákům 2. stupně vysvědčení (neplatí pro žáky 9. třídy).

POZOR: Veškeré tyto informace jsou pouze pro předem přihlášené žáky!