Pro rodiče

Akce školy

Rozvrh 2022-23

Školní družina a klub – provoz ve školním roce 2022/2023

 

Školní řád ZŠ Libice nad Cidlinou

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ Libice nad Cidlinou