Pro rodiče

Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020

INFORMACE O ORGANIZACI PREZENČNÍ VÝUKY OD 25. 5. 2020 – URČENO PRO PŘIHLÁŠENÉ ŽÁKY

Výuka žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020

Čestné prohlášení – před příchodem žáka do školy

 

Plánované školní akce na druhé pololetí:

17. 3. 2020 – Beseda s policií ČR – 9. třída – odloženo na podzim 2020

30. 3. 2020 – Úřad práce – volba povolání – 8. třída – zrušeno

30. 3. 2020 – KMD – Klub mladého diváka – žáci 7., 8., 9. třídy – zrušeno

1. 4. 2020 – Projekt Veselé zoubky – 1. třída – odloženo na podzim 2020

     1. 4. 2020 – zápis do 1. třídy na školní rok 2020/2021 – změna – 1. – 16. 4. 2020

15. 4. 2020 – Návštěva kina Nymburk – dokument V síti – žáci 6., 7., 8. třídy – odloženo

20. 4. 2020 – Post Bellum – Paměť písní s Tomášem Klusem – 7. třída – odloženo

    12. 5. 2020 – Fotografování žáků školy – zrušeno

13. 5. 2020 – KMD – Klub mladého diváka – žáci 7., 8. a 9. třídy – zrušeno

17. 5. – 22. 5. 2020 – zájezd do Anglie pro přihlášené žáky 9. třídy – zrušeno

25. 5. – 29. 5. 2020 – Škola v přírodě pro 3. a 5. třídu – Farma Třebušín – Zababeč, Třebušín 143, Litoměřice  – zrušeno

26. 5. 2020 – Autorské čtení – Klíčenka a kouzelný les, Kateřina Maruchničová – žáci 1. a 2. třídy – odloženo na podzim 2020

10. 6. 2020 – Návštěva Speciální školy Poděbrady – 8. třída – zrušeno

    10. 6. 2020 – Slavnostní obhajoby závěrečných prací, od 15. 00 a 16. 30 – žáci 9. třídy – přesunuto na polovinu června (bez rodičů)

22. 6. 2020 – Divadelní představení a interaktivní výstava Leonardo da Vinci – 500 let – KD Libice – celá škola – přesunuto na 23. 11. 2020

23. 6. 2020 – Projektový den – atrium školy 8.00 – 12. 00 – všichni žáci – zrušeno