Pro rodiče

                                                                                                                         

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy 2019/2020

 

 

ROZVRH 

 Závěrečná práce žáků 9. třídy 2019              

                                         

Termíny prázdnin 2. pololetí:

Jarní prázdniny:                    18. – 24. února 2019
Velikonoční prázdniny:        18. dubna 2019
Hlavní prázdniny:                  29. června – 1. září 2019
 
Třídní schůzky:  16. 4. 2019 v 17.00 v jednotlivých třídách  

 

Podle § 24, odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů na pondělí 6., úterý 7., čtvrtek 9. a pátek 10. května 2019 volné dny.