Pro rodiče

ROZVRH 2018-2019

                                                                                                                                                                 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání                      Žádost o odklad povinné školní docházky

 

 Závěrečná práce žáků 9. třídy 2019              

                                                   

Termíny prázdnin 2. pololetí:

Jarní prázdniny:                    18. – 24. února 2019
Velikonoční prázdniny:        18. dubna 2019
Hlavní prázdniny:                  29. června – 1. září 2019