Preventivní program – Desatero pro primární prevenci

Preventivní program proběhne v šesté třídě ve dnech – středa 10. 11. a pátek 12. 11. v rámci vyučovacího předmětu VOZ.