Organizační pokyny k výuce od 30. 11. 2020

Od pondělí 30. 11. 2020 se vrací k prezenční výuce celý první stupeň a část žáků 2. stupně. Vstup rodičům do budovy školy je povolen jen v nejnutnějších případech a vždy musí být ohlášeni v sekretariátu školy – tedy musí zazvonit!

Žáci budou vpuštěni do budovy již v 7. 30. Nesmí docházet ke shlukování ani před vchodem ani u skříněk.

Žáci 9. třídy budou chodit do školy od tohoto data bez přerušení, žáci 6. – 8. třídy budou mít od tohoto data rotační (střídavou) výuku. V týdnu od 30. 11. do 4. 12. bude prezenční výuka pro žáky 7. A a 7. B (třída 6. a 8. bude mít dále distanční výuku, včetně rozvrhu online hodin). V týdnu od 7. 12. do 11. 12. bude prezenční výuka pro žáky 8. a 6. třídy (třída 7. A a 7. B bude mít distanční výuku, včetně rozvrhu online hodin). O dalším střídání žáků 6. – 8. třídy budeme včas informovat žáky i rodiče.

NUTNO nahlásit obědy u vedoucí školní jídelny nebo přes aplikaci strava.

Během pobytu ve škole platí přísná hygienická opatření – povinné roušky v celé budově (je nutné, aby měli žáci alespoň dvě, popř. mohou za 10,- koupit u paní sekretářky), pravidelné větrání tříd při výuce (je potřeba teplejší oblečení), hygiena rukou a hlavně stálost homogenních skupin žáků. Třídy se tedy nebudou na žádný předmět a ani ve školní družině nebo ve školním klubu spojovat. ŠD 1. – 3. třída do 16. 00, ŠD – 4. třída nejdéle do odjezdu prvního spoje, ŠK – 5. – 9. třída jen při čekání na odpolední výuku nebo pro dojíždějící do odjezdu prvního spoje.

Odchody tříd na obědy budou plánovány s časovými rozestupy (nemusí být tedy shodné s koncem poslední hodiny) – Časy odchodů žáků na obědy – týden 30. 11. – 4. 12.

Až do vánočních prázdnin odpadá výuka předmětu Pč na druhém stupni (mimo 9. třídy).

Při hodinách Tv žáci nesmí cvičit. Hodiny Tv budou tedy nahrazeny procházkou nebo teoretickou výukou ve své kmenové třídě (nebude se dělit na chlapce a dívky, ale zůstane celá třída společně), popř. na 1. stupni k upevnění učiva z distanční výuky. Při hodinách Hv nesmí žáci zpívat.