Organizace výuky od 8. března 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě krizového opatření č. 200 bude i po skončení jarních prázdnin od pondělí 8. března 2021 pro 3. až 9. ročníky výuka nadále probíhat distančním způsobem.

Tímto opatřením je také zakázána osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. I v těchto ročnících musí probíhat výuka distančním způsobem. Podrobné informace o vzdělávání a rozvrh on-line hodin zašlou rodičům třídní učitelky.

Žáci celé školy se vyučují doma podle zadaných pokynů, plnění úkolů je podle školského zákona povinné. Žáci se distančně vzdělávají prostřednictvím aplikace Google Classroom. Se žáky na obou stupních školy budou vyučující komunikovat i prostřednictvím aplikace Google Meet.

Žáci, případně rodiče mohou také konzultovat s učiteli i mimo stanovený čas videokonference – po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu.

Provoz školní družiny je zakázán.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

V mimořádných případech je povolena přítomnost žáka při individuálních konzultacích.

Pro informace o případném ošetřovném mohou rodiče využít např. tyto stránky: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Celé znění Informací k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna.

Děkuji za spolupráci a přeji nám všem především zdraví.

Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy