Organizace výuky od 2. listopadu 2020

Podle nových krizových opatření vlády bude probíhat výuka na 1. stupni (1. – 5. ročník) a na 2. stupni (6. – 9. ročník) od pondělí 2. listopadu 2020 i nadále distančním způsobem. Žáci se vyučují doma podle zadaných pokynů, plnění úkolů je podle školského zákona povinné.

Podrobné informace, včetně online rozvrhu, zašlou třídní učitelé na druhém stupni žákům a na prvním stupni rodičům do konce října.

Se žáky na obou stupních školy budou vyučující komunikovat prostřednictvím aplikace Google Classroom (Učebna) a Google Meet. Žáci, případně rodiče mohou také konzultovat s učiteli i mimo stanovený čas videokonference – po telefonu nebo prostřednictvím Google Classroom, popř. přes www.skolaonline.cz.

Obědy jsou žákům do konce distančního vzdělávání odhlášeny.

Provoz školní družiny je po tuto dobu zrušen.

Nekonají se zájmové útvary – kroužky.

Sledujte prosím web školy.

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci. Náš cíl je shodný – především ochránit zdraví nás všech, zejména dětí a i v tak náročných podmínkách zajistit základní výuku pro všechny naše žáky. Doufám, že návrat k normálu bude co nejdříve.

Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy