Organizace výuky od 26. dubna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 26. dubna 2021 pro 6. až 9. ročníky bude i nadále zatím pokračovat distanční způsob vzdělávání (předpokládaný návrat žáků 2. stupně by mohl být rotačním způsobem od pondělí 3. 5. dle příznivé epidemiologické situace, jako první by nastoupili žáci 8. a 6. třídy, v dalším týdnu potom 9. a 7. třídy).

Výuka žáků 1. až 5. tříd bude probíhat rotačním způsobem i nadále stejně, kdy se v týdenních cyklech pravidelně střídá prezenční a distanční výuka.

Rozvržení tříd pro prezenční výuku:

Od 26. 4. – lichý týden: 1. a 3. třída

Od  3. 5. – sudý týden: 2., 4. a 5. třída

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu – omezeny budou sportovní činnosti a zpěv.

Distanční výuka probíhá beze změny dle nastavených pravidel a rozvrhů on-line výuky.

Školní jídelna zajistí obědy pouze pro žáky na prezenční výuce, obědy je třeba přihlásit na www.strava.cz, případně na telefonu 325 877 220.

Školní družina bude v provozu pro žáky 1. – 4. třídy v prezenční výuce do 16.00.

Školní klub bude zajištěn pro žáky 5. třídy v prezenční výuce do 14.00.

Ranní družina bude pro přihlášené žáky od 7. 00.

Škola bude pro žáky ráno otevřena v 7. 20 (pondělí a čtvrtek) a v 7.35 (úterý, středa, pátek).

Mimořádným opatřením MZČR je osobní přítomnost vybraných skupin na prezenční výuce podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19.

Školám a školským zařízením je uložena povinnost testovat žáky 2x týdně (pondělí, čtvrtek) Ag testy. K testování bude použit neinvazivní Ag Test, kterým jsou žáci schopni se otestovat sami. Proces testování se bude řídit „Manuálem covid – 19 testování ve školách duben 2021“ vydaným MŠMT. U žáků 1. – 3. třídy je povolena přítomnost zákonných zástupců při samotestování.

Žáci mají po celou dobu výuky nasazenou chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor. Během výuky budou dodržována veškerá epidemiologická a hygienická opatření (pravidelné větrání, pitný režim, dezinfekce rukou apod.).

Veškeré další podrobné informace najdete na webových stránkách https://testovani.edu.cz/pro-rodice. V případě dalších nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy.

S pozdravem. Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy