Organizace chodu školy od 18. 9. 2020

 

 • pro žáky je k dispozici dezinfekce ve třídách, před vstupem do všech společných učeben a ve vestibulu školy, před jídelnou a na WC
 • žákům je doporučeno používat konkrétní sociální zařízení
 • výuka bude zatím probíhat i v odborných učebnách (před každou je k dispozici gelová dezinfekce, je zajištěno časté větrání a mezi jednotlivými třídami jsou hodinové mezery)
 • zbytečně se nesetkávat se žáky jiných tříd o přestávkách
 • oddělení školní družiny bude naplněno žáky z max. 2 tříd
 • oddělení školního klubu bude realizováno v různých místnostech dle předem stanoveného rozpisu, ŠK je určen pouze pro žáky od 5. do 9. třídy čekající na odpolední výuku nebo odjezd školního autobusu Provozní řád
 • do školní budovy nedoporučujeme vstup dospělým – vše, prosím, řešit online (pouze ve výjimečných případech v roušce)
 • příbory a skleničku žáci dostanou přímo do ruky
 • výdej jídla – na tác
 • odchod na oběd – aby se minimalizoval počet žáků a setkávání skupin v jídelně, odchází jednotlivé třídy na oběd postupně dle rozpisu
 • škola se nebude zúčastňovat do odvolání žádných mimoškolních akcí
 • zahraniční výjezdy, školy v přírodě – nebudou organizovány
 • zájmové kroužky – neorganizujeme
 • změna přestávek pro lepší organizaci – info v rozvrzích – časový údaj jednotlivých hodin
 •  
 • specifikace pro 1. stupeň
 • nutnost mít 1 náhradní roušku v tašce v sáčku nebo ve skříňce v šatně
 • nasazená rouška při pohybu ve společných prostorech
 •  
 • specifikace pro 2. stupeň
 • nutnost mít náhradní roušky v tašce v sáčku nebo ve skříňce v šatně
 • nasazená ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu v budově školy mimo konzumace jídla a pití ve třídě nebo v jídelně na svém místě