Opatření platné od 25. 2. 2021 – ochrana úst a nosu

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. 2. 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. 2. 2021 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

 

–        respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

–        zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC)

 

Brání se šíření kapének

–        ve všech vnitřních prostorech stavby (tj. ve škole nebo školském zařízení)

–        ve všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce. Kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Informace o vydání mimořádného opatření MZČR