Obnovení prezenční výuky pro žáky 1. a 2. třídy od středy 18. 11. 2020

Vážení rodiče žáků 1. a 2. třídy,

dle nových informací vlády a MŠMT, bude ve středu 18. 11. znovu obnovena prezenční výuka pro vaše děti.

Děti budou vstupovat do budovy v roušce a roušku musí mít po celou dobu pobytu ve škole (mimo konzumace jídla o přestávce nebo ve školní jídelně). Proto žádáme, aby děti měly minimálně roušky dvě.

Výuka bude probíhat v učebnách 1. a 2. třídy, otevřena bude i školní družina a školní jídelna. Děti budou po celý den pouze v homogenních skupinách v rámci své třídy. Nebude probíhat tělesná výchova. (Místo Tv bude buď venkovní aktivita – procházka apod. Nebo se tyto hodiny využijí na procvičení látky, která se probírala distančně). V hodinách hudební výchovy nebude probíhat zpěv.

Je nutné přihlásit své dítě na obědy (dnes 12.11. nebo zítra 13. 11.). V případě změny v docházce do školní družiny informujte písemně přes www.skolaonline.cz vaši třídní učitelku do středy 18. 11.

Hezký den. Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy