Obhajoby závěrečných prací žáků 9. třídy

Letos již po deváté si žáci 9. třídy ověřili své schopnosti zpracovat zvolené téma a vytvořit svou závěrečnou práci. Za pomoci svých konzultantů z řad pedagogů pracovali s různými zdroji informací, pokoušeli se o stylizaci svého písemného projevu.

Nedílnou součástí závěrečných prací byly také tradiční ústní obhajoby, kde svou práci žáci představili rodičům, učitelům a porotě. Na prezentace byli žáci rozděleni do dvou skupin. První skupina prezentovala své práce od 15. 00 a druhá skupina od 17. 00 v jídelně školy.

Závěrečné práce jsou hodnoceny třemi nezávislými známkami – od vedoucího práce, od oponenta a od poroty za prezentaci a obhajobu. Z těchto známek je potom stanovena známka výsledná.

Celé odpoledne bylo velmi slavnostní a deváťáci byli jako vždy skvěle připraveni.

Komise složená ze čtyř členů nakonec vybrala z každé skupiny tři nejlepší prezentace – 1. skupina: Aleksandr Krasnov, Tereza Řeháková a Josef Wertheim a 2. skupina: Pavlína Vondrušková, Alena Růžková a Mariana Steklá.  Absolutním vítězem byla nakonec vyhlášena – Mariana Steklá se svojí prací na téma: Dávný život dinosaurů. Letos byla navíc udělena starostkou obce Libice nad Cidlinou cena speciální. Tu získal Aleksandr Krasnov za práci s názvem Historie Portrétu.

Všechny závěrečné práce si můžete přečíst zde:Závěrečné práce žáků 9. třídy 2021