Obhajoby závěrečných prací žáků 9. třídy

V tomto školním roce si již po desáté žáci 9. třídy ověřili své schopnosti zpracovat zvolené téma a vytvořit svou závěrečnou práci. Za pomoci svých konzultantů z řad pedagogů pracovali s různými zdroji informací a pokoušeli se o stylizaci svého písemného projevu.

Nedílnou součástí závěrečných prací byly také tradiční ústní obhajoby, kde svou práci žáci představili rodičům, učitelům a porotě. Na prezentace byli žáci rozděleni do dvou skupin. První skupina prezentovala své práce od 15. 00 a druhá skupina od 17. 00 v kinosále naší školy.

Závěrečné práce jsou hodnoceny třemi nezávislými známkami – od vedoucího práce, od oponenta a od poroty za prezentaci a obhajobu. Z těchto známek je potom stanovena známka výsledná.

Celé odpoledne bylo velmi slavnostní a deváťáci byli jako vždy skvěle připraveni.

Komise složená z pěti členů nakonec vybrala z každé skupiny tři nejlepší prezentace – 1. skupina: Le Quan Minh,  Michal Myška a  Mikoláš Uher. 2. skupina: Barbora Stuchlíková, Ondřej Kočiš a Klára Benešová. Na závěr byli vybráni tři nejlepší žáci. Absolutním vítězem byl vyhlášen – Ondřej Kočiš se svojí prací na téma: Jak (ne)udělat film. Dalšími dvěma vybranými nejlepšími žáky byla Barbora Stuchlíková se svojí prací na téma: Forenzní vědy a Michal Myška s prací: Chemie v běžném životě.

I letos byla navíc udělena starostkou obce Libice nad Cidlinou cena speciální – Cena starostky obce. Tu získala Bára Stuchlíková.

Všechny závěrečné práce si můžete přečíst zde:

ZP Andresová

ZP Benešová

ZP Čadová

ZP Deimling

ZP Hájek

ZP Horyna

ZP Hušáková

ZP Kočiš

ZP Le

ZP Lepejová

ZP Metzl

ZP Moravcová

ZP Myška

ZP Nováková

ZP Paďour

ZP Soukup

ZP Stuchlíková

ZP Šlégrová

ZP Uher

ZP Vondráčková