Obhajoby závěrečných prací žáků 9. třídy 11. 6. 2019

Již po sedmé si deváťáci ověřili své schopnosti zpracovat zvolené téma a vytvořit svou závěrečnou práci. Za pomoci svých konzultantů z řad pedagogů pracovali s různými zdroji informací, pokoušeli se o stylizaci svého písemného projevu. Nedílnou součástí závěrečných prací byly také tradiční ústní obhajoby, kde svou práci představili v zaplněném kinosále za přítomnosti rodičů, učitelů a svých spolužáků.

Závěrečné práce jsou hodnoceny třemi nezávislými známkami – od vedoucího práce, od oponenta a od komise za prezentaci a obhajobu. Z těchto známek je potom stanovena známka výsledná.

Celé odpoledne bylo velmi slavnostní a deváťáci byli jako vždy skvěle připraveni. Komise složená z pěti členů nakonec vybrala čtyři celkově nejlepší práce – Aneta Dobřichovská – ČR v EU, Petr Havlina – Hasiči v Libici nad Cidlinou, Markéta Kulichová – Život včely a Ondřej Stránský – Ochotnické divadlo. Absolutním vítězem byl nakonec vyhlášen – Petr Havlina.