Obhajoby závěrečných prací žáků 9. A a 9. B

V tomto školním roce si již po jedenácté žáci 9. třídy ověřili své schopnosti zpracovat zvolené téma a vytvořit svou závěrečnou práci. Za pomoci svých konzultantů z řad pedagogů pracovali několik měsíců s různými zdroji informací a pokoušeli se o stylizaci svého písemného projevu. Své závěrečné práce dokončili a odevzdali v pátek 12. 5. 2023. V tuto chvíli jsou práce hodnoceny známkou. Každou práci hodnotí konzultant žáka a přidělený oponent. Třetí známka bude žákovi udělena na slavnostních obhajobách po prezentaci práce, kde svou práci žáci představí rodičům, učitelům a hodnotící porotě.

Prezentace proběhnou v tomto školním roce v úterý 6. 6. 2023 (obhajoby 9. A)a ve čtvrtek 8. 6. 2023 (obhajoby 9. B) od 15. 30 v kinosále naší školy.

 

Závěrečné práce žáků 9. A:

ZP Čihák, ZP Francová, ZP Hofmeisterová, ZP Hulín, ZP Chaloupecký, ZP Jandová Kamila, ZP Jandová Kristýna, ZP Le Thi Thao Linh, ZP Le Thi Thao My, ZP Němečková, ZP Nováková, ZP Ress, ZP Rojtová, ZP Semrádová, ZP Šimák, ZP Šípková, ZP Vávrová

Závěrečné práce žáků 9. B:

ZP Bahníčková, ZP Heryč, ZP Horynová, ZP Hubáčková, ZP Jiránek, ZP Kopecký, ZP Kubečková, ZP Kulich, ZP Ludvík, ZP Mlčáková, ZP Nováková, ZP Petřeková, ZP Svoboda, ZP Špáta, ZP Venclová, ZP Vokálová, ZP Vondruška