Obhajoby závěrečných prací a rozloučení se žáky 9. třídy

Letos již po osmé si deváťáci ověřili své schopnosti zpracovat zvolené téma a vytvořit svou závěrečnou práci. Za pomoci svých konzultantů z řad pedagogů pracovali s různými zdroji informací, pokoušeli se o stylizaci svého písemného projevu.

Nedílnou součástí závěrečných prací byly také tradiční ústní obhajoby, kde svou práci představili. Tento školní rok bohužel bez zaplněného kinosálu a bez přítomnosti rodičů. Na dnešní prezentace byli žáci rozděleni do dvou skupin. První skupina prezentovala své práce od 8. 00 a druhá skupina od 9. 30 v kinosále školy.

Závěrečné práce jsou hodnoceny třemi nezávislými známkami – od vedoucího práce, od oponenta a od komise za prezentaci a obhajobu. Z těchto známek je potom stanovena známka výsledná.

Celé dopoledne bylo velmi slavnostní a deváťáci byli jako vždy skvěle připraveni, i když měli letos jen omezené množství diváků.

Komise složená ze čtyř členů nakonec vybrala z každé skupiny tři nejlepší prezentace – 1. skupina: Simona Tokárová, Amálie Uhrová, Anna Tomášková a 2. skupina: Zuzana Hulinová, Kryštof Havel, Lukáš Novotný.  Absolutním vítězem byla nakonec vyhlášena – Nikola Hubáčková.