Novinky

3. 9. 2021 10:04

Aktuální hygienická opatření a screeningové testování žáků v týdnu od 6. 9.

Hygienická opatření Pohyb ve společných vnitřních prostorách školy se řídí aktuálně platnými nařízeními. Žáci nosí ve vnitřních společných prostorách zdravotnickou roušku, nanoroušku nebo respirátor.

více...
29. 8. 2021 20:01

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů

více...
29. 8. 2021 19:48

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ŽÁKŮ 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Kdy: 1. září 2021 v 8:00 hodin (příchod žáků a zákonných zástupců v čase 7. 35 – 7. 50). Kde: učebna 1. třídy (sraz prvňáčků a jejich zákonných zástupců je ráno ve vestibulu školy), vstup hlavním

více...
29. 8. 2021 19:24

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 2. - 9. třída

Vážení rodiče, s příchodem nového školního roku bychom vás chtěli informovat o následujících skutečnostech: školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021 v 8.00. První den žáci nevyužívají

více...
24. 6. 2021 12:48

Informace pro rodiče žáků 1. třídy, kteří nastupují do školy v září 2021

Vážení rodiče ve školním roce 2021/22 bude otevřena jedna první třída s počtem žáků 24. Třídní učitelkou bude Mgr. Jana Dobřichovská. Slavnostní zahájení proběhne ve středu 1. září od 8.00. Sraz

více...
17. 6. 2021 9:07

Obhajoby závěrečných prací žáků 9. třídy

Letos již po deváté si žáci 9. třídy ověřili své schopnosti zpracovat zvolené téma a vytvořit svou závěrečnou práci. Za pomoci svých konzultantů z řad pedagogů pracovali s různými zdroji informací,

více...
9. 6. 2021 9:42

Závěrečné práce žáků 9. třídy 2021

Zde si můžete prohlédnout závěrečné práce žáků naší 9. třídy. Žáci pracovali samostatně pod vedením svého vedoucího. Téma práce si vybral každý žák sám a pracoval na něm od prosince do května.

více...
8. 6. 2021 7:10

Používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující: Žáci a studenti nemusí během

více...
12. 5. 2021 14:34

Návrat všech žáků do školy, bez nutnosti rotace, od 17. 5. 2021 - základní informace

Vážení rodiče, milí žáci, na základě vládního rozhodnutí se od 17. 5. 2021 mohou navrátit všechny ročníky na ZŠ k prezenční výuce ve škole. Je tak zrušena povinnost střídání v rotačním režimu

více...
2. 5. 2021 13:03

Vydání potvrzení o negativním výsledku testu žáků.

Informujeme zákonné zástupce našich žáků, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků

více...
30. 4. 2021 13:25

Návrat žáků 2. stupně k prezenční výuce - INFO

Vážení rodiče, milí žáci, v pondělí 3. 5. dojde k rotačnímu návratu žáků 2. stupně do škol. Od pondělí 3. 5. 2021 (vždy sudý týden) bude chodit 6. a 8. třída a od pondělí 10. 5. 2021 (vždy lichý

více...
26. 4. 2021 7:54

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2021-2022

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2021-2022

více...
22. 4. 2021 15:05

Testování žáků 9. ročníku před přijímacími zkouškami na SŠ

Vážení rodiče, milí žáci, jak jste již byli informováni, mají žáci 9. ročníku (a 5. ročníku) povinnost prokázat se při konání přijímacích zkoušek negativním testem na COVID. Potvrzení o negativním

více...
7. 4. 2021 19:33

Organizace výuky od 26. dubna 2021

Vážení rodiče, milí žáci, od 26. dubna 2021 pro 6. až 9. ročníky bude i nadále zatím pokračovat distanční způsob vzdělávání (předpokládaný návrat žáků 2. stupně by mohl být rotačním způsobem

více...
30. 3. 2021 13:21

Zápis do 1. třídy 2021 AKTUÁLNÍ INFORMACE!!

Vzhledem k mimořádnému opatření vlády ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 se v souladu s pokyny MŠMT mění organizace zápisu do 1. ročníku na naší škole takto: Zápis do 1. ročníku se uskuteční v

více...
11. 3. 2021 7:40

Změna termínů jednotné přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky ▪

více...
3. 3. 2021 19:25

Organizace výuky od 8. března 2021

Vážení rodiče, milí žáci, na základě krizového opatření č. 200 bude i po skončení jarních prázdnin od pondělí 8. března 2021 pro 3. až 9. ročníky výuka nadále probíhat distančním způsobem. Tímto

více...
24. 2. 2021 8:02

Opatření platné od 25. 2. 2021 - ochrana úst a nosu

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. 2. 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. 2. 2021 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest

více...
23. 2. 2021 13:37

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Základní informace o zápisu do 1. třídy 2021/2022 (vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1.9.2017) Datum: středa 7. dubnu 2021 Čas: 13.00 – 18.00 hodin – průběh zápisu

více...
1. 2. 2021 12:44

Lyžařský výcvik 2021 - ZRUŠEN!

Vážení rodiče, milí lyžaři, vzhledem k epidemické situaci jsme nuceni zrušit lyžařský kurz. Peníze budou vráceny na konci tohoto týdne na účet, ze kterého byly poslány. S provozovatelem chaty jsme v kontaktu

více...
29. 1. 2021 11:47

Informace pro rodiče a žáky 9. třídy - přijímací zkoušky na střední školy 2021

více...
26. 1. 2021 8:05

Informace k ukončení prvního pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k trvajícímu omezení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání nebude možno ve 3. až 9. třídě na konci prvního pololetí – 28. ledna 2021 – předat výpis

více...
4. 1. 2021 6:41

Distanční výuka pro žáky 3. - 9. třídy od pondělí 4. 1. 2021

Vážení rodiče, přeji Vám hodně štěstí, zdraví a pevné nervy v roce 2021. Bohužel i začátek tohoto roku je provázen distanční výukou. Všichni doufáme, že dojde k brzkému návratu žáků do lavic. Distanční

více...
21. 12. 2020 13:12

Schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na rok 2022-2023

Schválený rozpočet na rok 2021 Schválený střednědobý výhled 2022-2023

více...
15. 12. 2020 13:07

Dny boje proti covidu - 21. a 22. 12. 2020

„21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.”

více...
30. 11. 2020 11:58

Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled 2022-2023, plánované odpisy 2021

Návrh rozpočtu 2021 Návrh střednědobého výhledu 2022-2023 Plánované odpisy 2021

více...
26. 11. 2020 12:37

Organizační pokyny k výuce od 30. 11. 2020

Od pondělí 30. 11. 2020 se vrací k prezenční výuce celý první stupeň a část žáků 2. stupně. Vstup rodičům do budovy školy je povolen jen v nejnutnějších případech a vždy musí být ohlášeni v sekretariátu

více...
12. 11. 2020 12:10

Obnovení prezenční výuky pro žáky 1. a 2. třídy od středy 18. 11. 2020

Vážení rodiče žáků 1. a 2. třídy, dle nových informací vlády a MŠMT, bude ve středu 18. 11. znovu obnovena prezenční výuka pro vaše děti. Děti budou vstupovat do budovy v roušce a roušku musí mít

více...
4. 11. 2020 11:09

Lyžařský kurz 2021

Lyžařský kurz: Adresa ubytování: HOTEL ČERNÁ BOUDA, JÁNSKÉ LÁZNĚ Termín konání: změna termínu – 20 – 27. 3. 2021 Do 8. 1. 2021 musí být zaplacena záloha 1 000,- Kč (kdo ještě nezaplatil). Doplatek

více...
29. 10. 2020 10:48

Organizace výuky od 2. listopadu 2020

Podle nových krizových opatření vlády bude probíhat výuka na 1. stupni (1. – 5. ročník) a na 2. stupni (6. – 9. ročník) od pondělí 2. listopadu 2020 i nadále distančním způsobem. Žáci se vyučují

více...
23. 10. 2020 10:19

Doporučení pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy k podzimním prázdninám

Vážení rodiče, milí žáci, v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 není školní výuka, proto se věnujte odpočinku, zvyšujte imunitu a relaxujte. Byli jsme požádáni, abychom předali informace od pana ministra,

více...
14. 10. 2020 9:06

OŠETŘOVNÉ - Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, dle nového návrhu zákona škola už nevydává potvrzení o uzavření! Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat? Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě

více...
9. 10. 2020 11:03

ÚPRAVA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ OD 12. 10. 2020 - střídavá výuka

Vážení rodiče, z nařízení MZ ČR dochází k úpravě ve vzdělávání na 2. stupni ZŠ následovně: Žáci 6. a 8. ročníku budou školu navštěvovat v týdnu od 12. do 16. října, kdy proběhne prezenční

více...
18. 9. 2020 6:32

Organizace chodu školy od 18. 9. 2020

pro žáky je k dispozici dezinfekce ve třídách, před vstupem do všech společných učeben a ve vestibulu školy, před jídelnou a na WC žákům je doporučeno používat konkrétní sociální zařízení výuka

více...
26. 8. 2020 14:03

Aktuální informace pro žáky a jejich rodiče ke školnímu roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8. 00 hodin v kmenových učebnách. 1) Žáci nebudou předkládat prohlášení o bezinfekčnosti. 2) Žáci ve škole nemusí používat

více...
18. 6. 2020 17:32

Obhajoby závěrečných prací a rozloučení se žáky 9. třídy

Letos již po osmé si deváťáci ověřili své schopnosti zpracovat zvolené téma a vytvořit svou závěrečnou práci. Za pomoci svých konzultantů z řad pedagogů pracovali s různými zdroji informací, pokoušeli

více...
18. 6. 2020 12:09

Organizace výuky v týdnu od 22. 6. do 26. 6. 2020

stupeň – jen přihlášení žáci – výukové aktivity v rámci jednotlivých tříd dle stejného rozvrhu: a 2. třída – 8. 00 – 11. 50, 3.– 5. třída – 8. 00 – 12. 45 – odpolední výuka –

více...
11. 6. 2020 13:26

Rozvrh konzultací pro přihlášené žáky 2. stupně v týdnu 15. – 19. 6. 2020

ROZVRH druhého týdne výuky žáků 2. stupně 15. – 19. 6. 2020: A – úterý 16. 6. 2020 8.00 – 8.40 hod – konzultace předmětu P, Vaněk 8.45 – 9.20 hod – konzultace předmětu F, Březinová 9.25 – 10.00

více...
8. 6. 2020 13:33

Organizace výuky žáků, kteří již do školy v tomto školním roce nepřijdou

Vážení rodiče, milí žáci, až do 19. 6. 2020 bude výuka probíhat nadále distančním vzděláváním a následně se uzavřou známky. Způsob klasifikace je k nahlédnutí zde: Hodnocení žáků na konci školního

více...
8. 6. 2020 13:13

Rozvrh konzultací pro přihlášené žáky 2. stupně v týdnu 8. – 12. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, nezapomeňte na svou první konzultační hodinu přinést Čestné prohlášení – před příchodem žáka do školy (pokud nebudou mít žáci s sebou, nebudou vpuštěni do třídy).

více...
1. 6. 2020 14:10

Informace pro rodiče žáků 1. třídy, kteří nastupují do školy v září 2020

Vážení rodiče ve školním roce 2020/21 bude otevřena jedna první třída s počtem žáků 20. Třídní učitelkou bude Mgr. Petra Konyvková. Slavnostní zahájení proběhne v úterý 1. září od 8.00. Sraz bude

více...
1. 6. 2020 12:48

Informace pro rodiče 2. stupně k přítomnosti žáků ve škole od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, na základě pokynů MŠMT umožňujeme od 8. 6. 2020 přítomnost žáků 2. stupně ve škole v následujícím rozsahu a za těchto podmínek: – rodič oznámí zájem o přítomnost žáka ve

více...
20. 5. 2020 12:42

INFORMACE O ORGANIZACI PREZENČNÍ VÝUKY OD 25. 5. 2020 – URČENO PRO PŘIHLÁŠENÉ ŽÁKY

Vážení rodiče, uvádíme přehled informací a pokynů k výuce od 25. 5. 2020. Níže uvedené pokyny platí pro žáky, kteří se k prezenční výuce přihlásili. Příchod do školy a odchod Vstup do školy a odchod

více...
6. 5. 2020 10:28

Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vyjádřeno klasifikačním stupněm a bude vycházet: a) z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době,

více...
5. 5. 2020 12:28

Výuka žáků 1. - 5. ročníku od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, v souladu s pokyny, které vydalo MŠMT, dojde od 25. května k rozvolňování přijatých preventivních opatření a žákům 1. – 5. tříd bude umožněna osobní přítomnost ve škole

více...
4. 5. 2020 10:35

Výuka žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020

Vážení rodiče našich letošních deváťáků, milí deváťáci, v souladu s pokyny, které vydalo MŠMT, dojde od 11. května k rozvolňování přijatých preventivních opatření a žákům devátých tříd, kteří

více...
30. 4. 2020 10:21

Důležité informace pro rodiče!

Vážení rodiče, během prvního květnového týdne najdete na webových stránkách školy tři důležité informace: způsob hodnocení Vašich dětí na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 podmínky pro

více...
21. 4. 2020 12:11

Výsledky zápisu do 1. třídy 2020/2021

Vážení rodiče, výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2020/2021 naleznete ZDE. S případnými dotazy se obraťte na vedení školy na čísle 603 276 487 nebo na kuncova@zslibice.cz

více...
5. 4. 2020 10:24

Výuka žáků 1. - 5. třídy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, v souladu s pokyny, které vydalo MŠMT, dojde od 25. května k rozvolňování přijatých preventivních opatření a žákům 1. – 5. tříd bude umožněna osobní přítomnost ve škole

více...
20. 3. 2020 11:33

Zápis do 1. třídy - NOVÉ INFORMACE

Vzhledem k mimořádnému opatření vlády ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 se v souladu s pokyny MŠMT mění organizace zápisu do 1. ročníku na naší škole takto: Zápis do 1. ročníku se uskuteční v

více...
8. 3. 2020 7:14

DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU: AKTUALIZOVÁNO

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví

více...
1. 3. 2020 12:26

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Základní informace o zápisu do 1. třídy 2020/2021 (vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1.9.2017) Datum: 1. dubnu 2020 Čas: 14.00 – 18.00 hodin ( ve třídách prvního stupně

více...
23. 2. 2020 8:50

Jarní prázdniny 24. 2. - 28. 2. 2020

více...
24. 1. 2020 9:54

INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 2020

V 1. kole lze podat až dvě přihlášky do 1. března 2020. Na obou přihláškách se uvádí obě zvolené školy (popř. oba obory vzdělání v jedné škole) ve stejném pořadí!!! Přihlášku ke vzdělávání

více...
17. 1. 2020 14:17

Schválený rozpočet pro rok 2020 a střednědobý výhled 2021 - 2022

Schválený rozpočet pro rok 2020 Schválený střednědobý výhled 2021-2022 Oba dokumenty jsou k dispozici po celý rok ve složce Ke stažení

více...
7. 1. 2020 11:52

Lyžařský kurz ZŠ Libice nad Cidlinou 11. - 18. 1. 2020

Lyžařský kurz – Hotel Černá Bouda, Černá hora 171, Jánské Lázně – http://www.cernabouda.cz Pokyny lyžařský kurz

více...
12. 12. 2019 11:43

Předvánoční Kutná Hora 5. třída

V pondělí 2. prosince vyrazila 5. třída na předvánoční prohlídku památek Kutné Hory. Díky skvělému průvodci, P. Dmytro Romanovský farní vikář – náš bývalý žák, mohli žáci navštívit Kostel

více...
5. 12. 2019 10:29

Sázení stromů

V pondělí 2. 12. 2019 proběhlo sázení stromků v ulici Na Valech v Libici nad Cidlinou. Sázelo se šest ovocných stromků – staré odrůdy jabloní. Stromky dodalo Ekocentrum Huslík. Na sázení se podíleli

více...
2. 12. 2019 13:34

Rozsvícení vánočního stromečku

V neděli 1. 12. 2019 se zúčastnili žáci našeho pěveckého sboru slavnostního rozsvícení vánočního stromečku na návsi v Libici nad Cidlinou. I přes velkou zdravotní neúčast se vystoupení všem povedlo.

více...
19. 11. 2019 13:54

Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled 2021-2022

Návrh rozpočtu na rok 2020 Návrh střednědobý výhled 2021-2022

více...
17. 11. 2019 13:57

30 let svobody

V pátek 15. 11. 2019 proběhl na naší škole program 30 let svobody. Žáci v jednotlivých třídách se pod vedením třídních učitelů seznámili s nejdůležitějšími momenty roku 1989. Žáci 8. a 9. třídy

více...
23. 10. 2019 10:06

Oficiální výsledky voleb předsedy žákovské rady

Novou předsedkyní žákovské rady byla ve volbách, které se konaly ve středu 23. 10. 2019 ve všech třídách 2. – 9. ročníku, těsnou většinou zvolena kandidátka č. 4 Anna Tomášková, členka žákovské

více...
21. 10. 2019 11:32

Volba předsedy žákovské rady

Ve středu 23. 10. 2019 v 8. 00 proběhne ve 2. – 9. třídě volba předsedy naší nově zvolené žákovské rady. Dnes se dětem v jednotlivých třídách představili všichni kandidáti se svým volebním programem.

více...
14. 10. 2019 13:58

Odstartoval 2. ročník Poděbradské školní ligy miniházené

Tento rok se opět naše škola zapojila do Poděbradské školní ligy miniházené. Naši zkušení hráči ze čtvrté třídy se pokusí opět zabodovat a vybojovat nejlepší umístění – i když letos již postoupili

více...
4. 10. 2019 10:49

Divadlo Drak

V úterý 8. 10. 2019 navštíví žáci 1. stupně naší školy představení Medová královna od Divadla Drak z Hradce Králové. Vstupné 50,-. Medová královna

více...
23. 9. 2019 8:13

Lyžařský zájezd

Vážení rodiče! Jako každým rokem, i v tomto školním roce pořádáme zejména pro žáky 8. třídy lyžařský zájezd do Krkonoš. Akce je součástí vyučování a má určitou tradici. Dovolujeme si Vám tedy

více...
2. 9. 2019 8:14

Sportovní kroužek na ZŠ Václava Havla Poděbrady pod vedením našeho nového pana učitele tělesné výchovy Lukáše Nováka.

více...
28. 8. 2019 12:28

Nový školní rok 2019/2020

Nový rozvrh pro školní rok 2019/2020 – ROZVRH 2019 -2020. Samozřejmě také na stránkách Skolaonline.cz. Nový jídelní lístek pro první dva týdny – zde. Nezapomeňte vybrat druh jídla a zaplatit včas

více...
1. 7. 2019 9:50

Krásné léto

ZŠ Libice nad Cidlinou přeje všem žákům, učitelům a rodičům příjemné prožití letních prázdnin. V pondělí 2. 9. 2019 v 8.00 opět na viděnou.

více...
25. 6. 2019 8:09

POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII

PROGRAM ŠKOLNÍ AKADEMIE 26.6.2019 16:00 Pěvecký sbor – Když se zamiluje kůň, Hajný je lesa pán Country tanec 3.třída Kroužek anglického jazyka + 9.třída Módní přehlídka 5.A Žabička zelená 1. a 2.

více...
25. 6. 2019 7:29

Organizace posledního školního týdne

ORGANIZACE TÝDNE 24.6.2019 – 28.6.2019 Po 24.6.2019 – vyučování dle rozvrhu Út 25.6.2019 – Projektový den, vyučování končí v 11:50h., školní klub do 15h, školní družina do 16h St 26.6.2019 – odevzdávání

více...
12. 6. 2019 17:19

Den slabikáře 12. 6. 2019

Jako každý rok si žáci 1. třídy pod vedením paní učitelky Petry Konyvkové připravili krátkou ukázku svých čtenářských pokroků. Další fotografie najdete ve fotogalerii: Den slabikáře 12. 6. 2019

více...
12. 6. 2019 9:56

Obhajoby závěrečných prací žáků 9. třídy 11. 6. 2019

Již po sedmé si deváťáci ověřili své schopnosti zpracovat zvolené téma a vytvořit svou závěrečnou práci. Za pomoci svých konzultantů z řad pedagogů pracovali s různými zdroji informací, pokoušeli se

více...
11. 6. 2019 7:35

První ročník poděbradské školní ligy miniházené zná vítěze!

V pátek 7. 6. 2019 proběhlo v Poděbradech na hřišti ZŠ T. G. Masaryka čtvrté a finálové kolo školní ligy miniházené. V kategorii mladších 1.-3. tříd neměli naši žáci v 1. ročníku PŠL konkurenci a

více...
7. 6. 2019 10:51

Návštěva Speciální školy v Poděbradech

Ve středu 5. 6. 2019 naše osmá třída s paní učitelkou Pýtrovou navštívila Speciální školu U Bažantnice v Poděbradech. Vyzkoušeli si, jaké to je, starat se o děti s mentálním a fyzickým postižením.

více...
6. 6. 2019 13:28

ŠVP Kořenov 27. - 31. 5. 2019

Krátká ukázka aktivity ze školy v přírodě – Lyžování

více...
4. 6. 2019 13:29

Plavecko - běžecký pohár - krajské kolo

Dne 29. 5. 2019 se konalo krajské finále v Čelákovicích. Z okresního kola postoupili dva naši žáci – Marek Klvaň, 4. třída a Josefína Peková, 5.B. Oba předvedli krásné výkony a patří jim velký

více...
28. 5. 2019 11:31

Pozdrav ze školy v přírodě

Škola v přírodě – chata SPORT SKI Kořenov 27. – 31. 5. 2019. Cestovní kancelář Robinson dává každý den na své webové stránky https://www.ckrobinson.cz/ fotografie dětí ze školy v přírodě.

více...
14. 5. 2019 13:39

Projekt "Škola v pohybu" pomáhá rozhýbat děti ve školách

Ve dnech 16.4. a 30.4.2019 k nám do školy zavítal v rámci projektu Škola v pohybu pan Roman Myška. První návštěva proběhla na školním hřišti a druhá ve školní tělocvičně. Každá třída prvního stupně

více...
29. 4. 2019 8:38

Turnaj miniházené

V pátek 26. 4. 2019 se žáci 3. třídy zúčastnili již třetího kola prvního ročníku Poděbradské školní ligy miniházené na hřišti ZŠ T.G.M. Poděbrady. Pod vedením asistentky pedagoga Anety Langrové prošli

více...
26. 4. 2019 13:21

Plavecko - běžecký pohár

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 se zúčastnilo 8 žáků z prvního stupně naší školy okresního kola Plavecko-běžeckého poháru Středočeského kraje. V kategorii A – chlapci 1. – 3. třída – Soukup

více...
23. 4. 2019 13:12

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy 2019/2020

Věc: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání Zveřejněno dne: 23. 4. 2019 Č. j. 42/2019 Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk, Školní 465,

více...
18. 4. 2019 9:14

VZPoura úrazům

Ve středu 17. 4. nás navštívili dva ambasadoři projektu VZP pojišťovny – VZPoura úrazům. http://www.vzpoura-urazum.cz/ Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří

více...
20. 3. 2019 13:07

Skanzen Kouřim 25. 2. 2019 5. A a 5. B

V pondělí 25. 2. 2019 navštívili žáci pátých tříd skanzen Kouřim – téma: Masopust. Vytvořili si masku jedné z postav průvodu, prohlédli si areál skanzenu a dozvěděli se mnoho zajímavého o významu

více...
13. 3. 2019 9:06

Školní kolo recitační soutěže

Proběhlo v pátek 8. 3. 2019 v kinosále naší školy. Soutěžilo se celkem ve čtyřech kategoriích: I. – 2. a 3. třída – vítězka Rambousková Ema, 3. tř. II. – 4. a 5. třída – vítězové

více...
5. 3. 2019 9:58

Změna rozvrhu!

Od pondělí 4. 3. 2019 dojde ke změnám v rozvrhu některých tříd. Nový rozvrh – platný od 4. 3. 2019

více...
25. 2. 2019 11:21

Oznámení o úmrtí kolegy, učitele a dlouholetého zaměstnance naší školy

Oznámení Čestmír Církva

více...
7. 2. 2019 11:25

Článek v Učitelských novinách - Školní oběd trochu jinak

Učitelské noviny 6/2019, ročník 122, datum vydání 5. únor 2019, autor článku: Jaroslava Štefflová Učitelské noviny strana1 Učitelské noviny strana2

více...
28. 1. 2019 13:05

Jarní prázdniny 18. - 22. 2. 2019

více...
28. 1. 2019 13:04

Pololetní prázdniny 1. 2. 2019

více...
28. 1. 2019 11:08

Den mexické kuchyně 22. 1. 2019

Dne 22. 1. se u nás na škole konal Den mexické kuchyně. Přijel nás navštívit pan vyslanec Mexika v České republice MIGUEL ÁNGEL VILCHIS. Fotogalerie

více...
18. 12. 2018 13:05

Lyžařský výcvik - 5. - 12. 1. 2019

více...
18. 12. 2018 13:05

Divadelní představení spolku Vojan - KD Libice - všichni žáci - 4. 1. 2019 10.30

více...
18. 12. 2018 13:04

Školní výlet - Planetárium 5.A, 5.B a 4. třída - 3. 1. 2019

více...
17. 12. 2018 9:08

Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

více...