NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Od 1. 9. 2022 mohou rodiče žáků nově využívat přímý kontakt na vychovatelky ve školní družině – telefon: 737 599 833