Návrat žáků 2. stupně k prezenční výuce – INFO

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 3. 5. dojde k rotačnímu návratu žáků 2. stupně do škol.

Od pondělí 3. 5. 2021 (vždy sudý týden) bude chodit 6. a 8. třída a od pondělí 10. 5. 2021 (vždy lichý týden) bude chodit 7.A, 7.B a 9. třída.

Žáci se budou 2x týdně testovat neinvazivními antigenními testy, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

První pondělí nástupu žáků na prezenční výuku bude první vyučovací hodina třídnická, žáci 2. stupně se sejdou ve své kmenové třídě a v 8.00 budou pod dohledem třídního učitele otestování (veškeré informace o testech jsou na webu školy). Ve čtvrtek a v dalších týdnech testování už proběhne testování individuálně, dle příchodu žáka do školy (je potřeba, aby žáci přicházeli v den testování do školy včas, škola je v testovací dny otevřena již v 7. 20).

Testovat se nemusí žák, u kterého neuplynulo více než 90 dnů od RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. To ale musí být doloženo – na potvrzení musí být datum pozitivního testu, celé jméno žáka a datum (nebo alespoň rok) narození žáka.

Nadále je povinnost pro žáky mít uvnitř budovy školy zakryta ústa chirurgickou rouškou, nanorouškou nebo respirátorem, dodržovat rozestupy, dezinfikovat si ruce.

Prezenční výuka ve škole proběhne dle aktuálního rozvrhu ve www.skolaonline.cz.

U distanční výuky dojde k možným malým úpravám (posunu) některých on-line hodin. O případných změnách bude třídu informovat učitel daného předmětu.

Při hodinách hudební výchovy i nadále nebude umožněno zpívat, při hodinách tělesné výchovy jsou od pondělí 3. 5. povoleny venkovní sportovní činnosti bez roušek. Záleží na učiteli Tv a na počasí, zda bude konkrétní hodina praktická výuka venku nebo bude teoretická uvnitř. Je ale potřeba, aby byli žáci připraveni i na možnost venkovních aktivit.

Školní klub bude pro žáky 2. stupně otevřen každý den do 14. 00 pouze pro dojíždějící žáky.

Je nutno nahlásit oběd – telefonicky do školní jídelny nebo přes www.strava.cz, podmínkou je, aby měl žák obědy zaplaceny. Placení probíhá už jen přes účet školy. Rodiče pošlou částku a do poznámky pro příjemce napíší – jméno žáka – obědy. Nebo mají založeno inkaso. Veškeré podrobné informace získají u vedoucí školní jídelny.

Hezký den. Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy