Návrat všech žáků do školy, bez nutnosti rotace, od 17. 5. 2021 – základní informace

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě vládního rozhodnutí se od 17. 5. 2021 mohou navrátit všechny ročníky na ZŠ k prezenční výuce ve škole. Je tak zrušena povinnost střídání v rotačním režimu a končí tedy veškerá distanční výuka!

– Výuka probíhá dle standartního rozvrhu hodin na www.skolaonline.cz.

– Výuka TV může probíhat pouze venku, a to bez roušek.

– Zůstává povinnost nosit ochranu úst  a nosu ve vnitřních prostorách školy (děti rouška, dospělí respirátor).

– Všichni žáci se testují jednou týdně (v pondělí) antigenními testy, vždy ráno hned na začátku první hodiny – v 8.00 (je důležité, aby byli všichni žáci ve škole včas – nejdéle v 7.55). Žák, který přijde pozdě nebo v jiný než testovací den, bude otestován individuálně v kanceláři školy.

– Školní družina funguje standardně pro všechny přihlášené žáky, kteří mají uhrazenu veškerou potřebnou částku (kdo nemá zaplacenu družinu za 2. pololetí, nebude od 17. 5. do družiny docházet!!!!!)

– Školní klub je otevřen pouze pro dojíždějící žáky 5. – 9. třídy nebo při čekání na odpolední výuku. Každý den do 14.30.

– Odchod žáků na oběd bude postupný (rozpis časů odchodů na obědy bude zveřejněn na webových stránkách školy), zkontrolujte, prosím, přihlášení obědů. Žák, který nebude mít zaplaceny nebo přihlášeny obědy, nebude mít od 17. 5. nárok na oběd.

– Pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče budou probíhat v původním nastavení.

– Dne 27. 5. proběhne fotografování všech žáků naší školy bez roušek. Další informace Vám budou zaslány.

Hezké dny a hodně zdraví!

Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy