Náhradní termín zápisu

Je určen pouze pro děti, které nebyly ze závažných důvodů u řádného zápisu a byly předem omluveny.

Náhradní zápis proběhne ve středu 20. 4. 2022, v čase 14. 00 – 15. 00, v budově základní školy v učebnách 1. stupně v prvním patře.