Nabídka zaměstnání

Pro naši školu přijmeme učitele na částečný úvazek:

2. stupeň – učitele/učitelku tělesné výchovy, přírodopisu, chemie

  1. stupeň – učitele/učitelku českého jazyka.

Bližší informace u ředitelka školy – Mgr. Lenka Kuncová, kuncova@zslibice.cz, 603 996 917.