Modrý den – Světový den autismu

V pondělí 3. dubna 2023 navštívilo 18 našich deváťáků Speciální základní školu v Poděbradech. Tentokrát nejeli žáci jen na exkurzi, ale připravili si pro děti ze speciálních a mladších praktických tříd 11 stanovišť, na kterých společně s nimi plnili různé zajímavé úkoly. Všichni deváťáci, kteří se této vydařené akce zúčastnili, na závěr otiskli svou ruku na krunýř papírové želvy, která je symbolem Speciální základní školy.     

Celý “Modrý den” jsme si moc užili a děkujeme dětem ze Speciální školy za krásné společně strávené dopoledne.