Informace pro rodiče žáků 1. třídy, kteří nastupují do školy v září 2022

 

 • Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září od 8.00. Sraz bude mezi 7.40 – 7.55 ve vstupní hale školy. Děti si vezmou na první den školní tašku. Nenosí si přezůvky.
 •  
 • Žáci dostanou první den přidělenu šatní skříňku společně s klíčem, pomůcky a učebnice, rozvrh, online žákovskou knížku na www.skolaonline.cz (přístupové údaje včetně podrobného postupu přihlašování dostanou rodiče první den školy) a přístupové údaje do aplikace www.strava.cz (na přihlašování a odhlašování obědů).
 •  
 • Do konce měsíce srpna je také nutno uhradit na účet školy poplatek za školní družinu – 500,- na jedno pololetí nebo 1.000,- na obě pololetí školního roku. Uhrazením poplatku vzniká zároveň přihlášení žáka do školní družiny (písemnou přihlášku s odchody a příchody stačí přinést vyplněnou až na začátku školního roku vedoucí vychovatelce pí. Baldové). 
 •  
 • Do 25. 8. 2022 je nutno být přihlášen ve školní jídelně a mít uhrazeny obědy bankovním převodem nebo vytvořením trvalého příkazu ve Vaší bance (veškeré informace u vedoucí školní jídelny pí. Svobodové – telefon: 325 877 220, email: jidelna@zslibice.cz). Cena obědu je pro žáka 1. třídy 27,-.
 •  
 • Veškeré platby budou hrazeny na účet školy: 14932191/0100 – KB Poděbrady. Do poznámky pro příjemce vždy napište:  za co platíte a jméno žáka!
 •  
 • Pomůcky pro 1. třídu 2022-23