Informace pro rodiče žáků 1. třídy, kteří nastupují do školy v září 2021

Vážení rodiče ve školním roce 2021/22 bude otevřena jedna první třída s počtem žáků 24.

Třídní učitelkou bude Mgr. Jana Dobřichovská.

  • Slavnostní zahájení proběhne ve středu 1. září od 8.00. Sraz bude mezi 7.40 – 7.55 ve vstupní hale školy. Děti si vezmou na první den školní tašku. Nenosí si přezůvky. (Vážení rodiče, o přesném průběhu slavnostního zahájení Vás budeme informovat na našich webových stránkách na konci měsíce srpna dle aktuální epidemiologické situace).
  •  
  • Žáci dostanou první den přidělenu šatní skříňku společně s klíčem, pomůcky a učebnice, rozvrh, online žákovskou knížku na www.skolaonline.cz (přístupové údaje včetně podrobného postupu přihlašování dostanou rodiče první den školy) a přístupové údaje do aplikace www.strava.cz.
  •  
  • Do konce měsíce srpna je také nutno uhradit na účet školy poplatek za školní družinu – 500,- na jedno pololetí nebo 1.000,- na obě pololetí školního roku. Uhrazením poplatku vzniká zároveň přihlášení žáka do školní družiny. Do poznámky pro příjemce vždy napište, za co platíte a jméno žáka!
  •  
  • Do 25. 8. 2021 je nutno mít uhrazeny obědy ve školní jídelně bankovním převodem nebo vytvořením trvalého příkazu ve Vaší bance a nahlášení Vašeho účtu vedoucí školní jídelny. Cena obědu je pro žáka 1. třídy 25,-.
  •  
  • Veškeré platby budou hrazeny na účet školy: 14932191/0100 – KB Poděbrady.

 

  • pomůcky 1. ročník                                                                   Přejeme krásné léto. Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy