INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 2020

  • V 1. kole lze podat až dvě přihlášky do 1. března 2020. Na obou přihláškách se uvádí obě

zvolené školy (popř. oba obory vzdělání v jedné škole) ve stejném pořadí!!!

  • Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli SŠ;

Předem předtištěné dvě přihlášky dostanou žáci ve čtvrtek 30. 1. 2020 od třídní učitelky. Na přihlášce bude již školou vyplněna celá druhá strana. Žák si potom vyplní doma stranu první a může přihlášku hned odevzdat na SŠ.

  • Jednotná zkouška se koná u maturitních oborů formou testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika.

Termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté obory:

  1. termín: 14. dubna 2020
  2. termín: 15. dubna 2020

Termíny jednotné zkoušky pro osmiletá gymnázia:

  1. termín: 16. dubna 2020
  2. termín: 17. dubna 2020    Další podrobné informace k přijímačkám