Informace o výuce 1. a 2. 9. 2022

Ve čtvrtek 1. 9. proběhnou ve všech třídách třídnické hodiny v čase 8. 00 – 8. 45. Žáci se nepřezouvají! Školní družina, školní klub a školní jídelna tento den nefungují.

V pátek 2. 9. bude probíhat výuka od 8.00 do 11. 00 v 1. třídě, od 8. 00 do 11. 40 v 2., 3., 4. a 5. třídě a od 8. 00 do 12. 35 v 6., 7., 8., a 9. třídě.

Školní družina tento den bude fungovat ráno od 7. 00 do 8. 00 a od 11. 00 do 15. 00 – !!!POZOR!!! do školní družiny může přijít pouze žák, který je řádně pro tento školní rok zapsán – tzn. byla odevzdána písemná přihláška vedoucí školní družiny ( kde je uvedeno, jak žák bude ze školní družiny odcházet, tedy zda sám nebo s doprovodem a hlavně v kolik hodin). Tuto přihlášku můžete vyplnit první školní den, nebo ji může žák přinést v pátek ráno do školy vyplněnou (dostane ji 1. 9. od třídní učitelky), anebo můžete provést přihlášení přes www.skolaonline.cz – posláním elektronické zprávy paní vedoucí vychovatelce Kristýně Baldové. Bez této písemné přihlášky nemůže jít žák v pátek 2. 9. do ŠD!! 

Z důvodu velkého počtu žáků, budou do školní družiny přednostně přijímáni žáci 1., 2. a 3. třídy dle pořadí zaplaceného poplatku 500,- na účet školy a odevzdáním písemné přihlášky. Poplatek za 1. pololetí musí být zaplacen do 15. 9. 2022.

Školní klub bude v pátek 2. 9. otevřen do 14.00 a školní jídelna bude vydávat obědy žákům, kteří mají oběd přihlášený a zaplacený.

 

Od pondělí 5. 9. bude provoz školy již beze změn.

ŠD – 7. 00 – 8. 00 a 11. 40 – 16. 00.

ŠK – 11. 40 – 16. 00 (v pátek do 15. 00).

Š J – vydává obědy 11. 40 – 14. 00 (obědy do jídlonosiče jsou vydávány v čase 11.00 – 11. 30).