Informace k ukončení prvního pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k trvajícímu omezení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání nebude možno ve 3. až 9. třídě na konci prvního pololetí – 28. ledna 2021 – předat výpis z vysvědčení v listinné podobě.

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 proběhnou od 10.55 (čtvrtou vyučovací hodinu) on-line třídnické hodiny pro žáky, kde bude zhodnoceno třídním učitelem první pololetí a sděleny další důležité informace k výuce. Žákům bude ihned po skončení on-line třídnické hodiny zobrazeno pololetní hodnocení na www.skolaonline.cz – hodnocení – výpisy hodnocení – hodnocení žáka/studenta (hodnocení se objeví i na účtu rodiče).

V pátek 29. 1. 2021 není distanční výuka (pololetní prázdniny).

Výpis z vysvědčení bude žákům předán při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Vážení rodiče, děkuji za spolupráci a věřím, že se již vše brzy navrátí k normálu.

Hezký den. Mgr. Lenka Kuncová