Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vyjádřeno klasifikačním stupněm a bude vycházet:

 

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. 3. 2020)

 

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy

 

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

 

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu včetně termínů vás budeme informovat včas na webových stránkách školy a přes http://www.skolaonline.cz

 

Mgr. Lenka Kuncová

ředitelka školy