Distanční výuka pro žáky 3. – 9. třídy od pondělí 4. 1. 2021

Vážení rodiče, přeji Vám hodně štěstí, zdraví a pevné nervy v roce 2021.

Bohužel i začátek tohoto roku je provázen distanční výukou. Všichni doufáme, že dojde k brzkému návratu žáků do lavic.

Distanční výuka probíhá v prostředí Google Classroom (Učebna). Zde je přehled jednotlivých předmětů a zadaných prací. Žáci se v prostředí již bez problémů orientují, jak ukázala podzimní distanční výuka. Vy můžete samozřejmě do Google Classroom pro kontrolu nahlížet také (zejména u žáků nižších ročníků). Postup je stejný jako při přihlašování na rodičovské schůzky.

On-line hodiny probíhají v Google Meet na který se žáci dostanou přes odkaz v Google Classroom (rozvrh on-line hodin byl rozeslán třídními učiteli minulý týden do www.skolaonline.cz).

Distanční výuka je tedy kombinace on-line hodin a samostatné práce žáka přes Google Classroom. Obojí je povinné. Pokud se žák nemůže účastnit distanční výuky, musí být od zákonného zástupce omluven.

Pro základní informace a komunikaci mezi školou a rodiči i nadále slouží www.skolaonline.cz – tedy on-line žákovská knížka (pozor jedná se ale opravdu jen o žákovskou knížku ne o digitální učebnu, přes kterou lze vést on-line výuku). A webové stránky školy www.zslibice.cz.

Ještě jednou Vám děkujeme za spolupráci při distanční výuce, velmi si toho vážíme.

V případě dotazů nebo problémů se obracejte přímo na učitele předmětu, třídního učitele nebo vedení školy.

Hezký den. Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy