Proběhlo v úterý 14. 3. 2023 v kinosále naší školy.

 

Soutěž byla rozdělena do dvou věkových kategorií:

I. – 2. a 3. třída – vítězka Benešová Ella, 3. tř.

II. – 4. a 5. třída – vítězka Jeřábková Matylda, 5. tř.

Vítězné žákyně pojedou 22. 3. 2023 na okresní kolo do Nymburka.

 

Datum: úterý 4. dubnu 2023

Čas: 14.00 – 18.00 hodin v budově školy – učebny 1. stupně

(Náhradní termín: středa 19. 4. 2023, 14. 00 – 16. 00 – pouze pro děti, které nebyly ze závažných důvodů u zápisu v řádném termínu a předem se omluvily.)

 

Povinnost přijít k zápisu

  • K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší věku 6 let nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.
  • Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
  • Musí být vyplněna žádost o přijetí. Vyplnit můžete až u zápisu ve škole nebo předem doma. Ke stažení zde: Ke stažení

Žádost o odklad

  • Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. I když budete žádat o odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2023 do 31. května 2023. Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí – ke stažení zde: Ke stažení
  • Z důvodu rychlého  průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti o odklad se všemi doporučeními do 30. 4. 2023 !!!

 

Ve školním roce 2023/2024 bude otevřena jedna 1. třída 

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14ti dnů, od úplného ukončení zápisu na webu školy https://www.zslibice.cz a na dveřích hlavního vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Poštou bude zasláno rodičům pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele – obec Libice nad Cidlinou – zde.  Maximální počet dětí v jedné třídě je 30.

Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.       

V pondělí 19. 12. 2022 proběhly na prvním stupni vánoční dílničky. Žáci byli rozděleni do sedmi skupin a během dopoledne vystřídali čtyři stanoviště. Na každém stanovišti měli možnost vyrobit jiný vánoční výrobek.

Výrobky jsou vystaveny ve vestibulu školy na parapetu oken.

 

V úterý 6. 12. 2022 navštívil naši školu Mikuláš se svojí družinou:)

 

I v tomto školním roce se žáci naší školy účastní Poděbradské školní ligy v miniházené. Tentokrát jde o tým složený z vybraných žáků 5. třídy pod vedením paní učitelky Terezy Dobřichovské.

První kolo proběhlo v pátek 25. 11. 2022 v nafukovací hale ZŠ TGM v Poděbradech na Žižkově.

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 navštívila osmá a deváté třídy Jadernou elektrárnu Temelín. Žáci si prohlédli elektrárnu zvenku, navštívili informační centrum, které je součástí budovy zámečku Vysoký Hrádek hned u areálu elektrárny a zhlédli unikátní virtuální prohlídku ReakTour, která žáky přenesla do nejzajímavějších a nejstřeženějších míst Jaderné elektrárny Temelín.

EXKURZE SE DĚTEM MOC LÍBILA.

V průběhu října a listopadu probíhalo na naší škole testování tělesné zdatnosti ČŠI. Testování se účastnili žáci 3. a 7. ročníku. Tělesná zdatnost žáků byla měřena pomocí sady motorických testů. Jednalo se o tyto 4 disciplíny:

Člunkový běh 4x10m, vytrvalostní člunkový běh, skok daleký z místa a leh – sedy. Měření probíhalo v hodinách TV.

 

Žáci byli aktivní a patří jim velká pochvala.

Adresa ubytování: Horský hotel, JÁNSKÉ LÁZNĚ

http://www.janskelazne.cz/cz/hotel-horsky-hotel-cerna-hora-11.html

Jedná se o stejné místo na vrcholu Černé hory jako vloni, Horský hotel je hned u sjezdovek.

 

Termín konání: 27. 1. 2023 – 3. 2. 2023

Cena:   5 300,-  Kč  (záloha  2 500,- Kč  je splatná do 23. 11. 2022, doplatek 2 800,- Kč  do 16. 1. 2023), platba na účet školy: 14932191/0100 (variabilní symbol – nezadávat, do zprávy pro příjemce napsat LVZ – jméno a příjmení dítěte).

Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, jízdenku lanovkou tam a zpět.