V úterý 6. 12. 2022 navštívil naši školu Mikuláš se svojí družinou:)

 

I v tomto školním roce se žáci naší školy účastní Poděbradské školní ligy v miniházené. Tentokrát jde o tým složený z vybraných žáků 5. třídy pod vedením paní učitelky Terezy Dobřichovské.

První kolo proběhlo v pátek 25. 11. 2022 v nafukovací hale ZŠ TGM v Poděbradech na Žižkově.

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 navštívila osmá a deváté třídy Jadernou elektrárnu Temelín. Žáci si prohlédli elektrárnu zvenku, navštívili informační centrum, které je součástí budovy zámečku Vysoký Hrádek hned u areálu elektrárny a zhlédli unikátní virtuální prohlídku ReakTour, která žáky přenesla do nejzajímavějších a nejstřeženějších míst Jaderné elektrárny Temelín.

EXKURZE SE DĚTEM MOC LÍBILA.

V průběhu října a listopadu probíhalo na naší škole testování tělesné zdatnosti ČŠI. Testování se účastnili žáci 3. a 7. ročníku. Tělesná zdatnost žáků byla měřena pomocí sady motorických testů. Jednalo se o tyto 4 disciplíny:

Člunkový běh 4x10m, vytrvalostní člunkový běh, skok daleký z místa a leh – sedy. Měření probíhalo v hodinách TV.

 

Žáci byli aktivní a patří jim velká pochvala.

Adresa ubytování: Horský hotel, JÁNSKÉ LÁZNĚ

http://www.janskelazne.cz/cz/hotel-horsky-hotel-cerna-hora-11.html

Jedná se o stejné místo na vrcholu Černé hory jako vloni, Horský hotel je hned u sjezdovek.

 

Termín konání: 27. 1. 2023 – 3. 2. 2023

Cena:   5 300,-  Kč  (záloha  2 500,- Kč  je splatná do 23. 11. 2022, doplatek 2 800,- Kč  do 16. 1. 2023), platba na účet školy: 14932191/0100 (variabilní symbol – nezadávat, do zprávy pro příjemce napsat LVZ – jméno a příjmení dítěte).

Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, jízdenku lanovkou tam a zpět.

 

 Vážení rodiče.

Máme za sebou září a téměř půlku října. Děti si v těchto dnech vyráběly zvířátka z kaštanů, šperky z jeřabin, sbíraly krásně zbarvené listy a tvořily z nich, malovaly barvami na sklo podzimní obrázky, pletly náramky z gumiček apod.

V následujících dnech bychom s dětmi rády vyráběly draky, které by pak děti pouštěly, udělaly bychom tzv. družinovou drakiádu. Plánujeme ji na středu 19. 10., v závislosti na počasí, datum případně posuneme. Děti si mohou přinést i vlastní draky z domova. 

V pondělí 31. 10. (po podzimních prázdninách), by bylo na programu dlabání dýní, které by zdobily vchod školy. Dýně budou zajištěné, pokud ale pěstujete na zahrádce vlastní a jste ochotni nám je poskytnout, budeme rády.

V těchto dnech (drakiáda i dýňování) uvítáme vyzvednutí Vašich dětí buď do 13. nebo pak po 15. hodině, abychom měly dostatek času.

Vychovatelky školní družiny Eva Macháčková a Kristýna Baldová

V pondělí 14. 11. proběhnou od 16. 30 třídní schůzky v kmenových učebnách.

Následně v pátek 18. 11. bude vyhlášeno podle § 24 odst. 2 školského zákona z organizačních a technických důvodů ředitelské volno.

V pátek 30. 9. proběhly ve 2. – 9. třídě naší školy volby předsedy Žákovské rady. Volba byla tajná a konala se ve všech třídách ve stejný čas – na začátku čtvrté vyučovací hodiny. Během třetí vyučovací hodiny navštívili tři kandidáti na předsedu postupně 2. – 9. třídu, aby se představili a seznámili spolužáky se svým programem.

 

Novou předsedkyní žákovské rady byla ve volbách zvolena kandidátka č. 2  Eliška Hubáčková, členka Žákovské rady za IX.B. Ve volbách obdržela celkem 73 platných odevzdaných hlasů z celkového počtu 169 platných odevzdaných hlasů.

 

Přehled výsledků podle jednotlivých tříd :

 

Třída

Kand. č. 1

Semrádová Eliška

Kand. č. 2

Hubáčková Eliška

Kand.č.3

Čihák Matyáš

Neplatné hlasy

Celkem platných hlasů

II.

4

7

10

0

21

III.

2

7

7

0

16

IV.

4

10

7

0

21

V.

1

10

10

0

21

VI.

3

6

5

0

14

VII.

4

12

9

0

25

VIII.

7

11

6

0

24

IX.A

3

3

6

0

12

IX.B

1

7

7

0

15

CELKEM

29

73

67

0

169