Aktuální informace pro žáky a jejich rodiče ke školnímu roku 2020/2021

 Vážení rodiče, milí žáci,

 školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8. 00 hodin v kmenových učebnách.

1) Žáci nebudou předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.

2) Žáci ve škole nemusí používat roušku. Pokud se nezmění epidemiologická situace v našem okrese.

3) Rodiče žádáme, aby do budovy nevstupovali. Pokud to bude nutné, aby z preventivních důvodů používali roušky a  také zvážili opodstatněnost svého vstupu do budovy školy. Pro kontakt se školou používejte převážně systém http://www.skolaonline.cz , e-mail nebo telefon.

4) Dítě s příznaky respiračních onemocnění do školy neposílejte. Žáci s příznaky nemoci nebo zvýšenou teplotou se nebudou moci vyučování zúčastnit!

5) 0d 2. 9. 2020 bude v provozu za zvýšených hygienických opatření školní jídelna a školní družina pro žáky 1. – 4. třídy.

Školní klub pro žáky 5. – 9. třídy bude v tomto školním roce otevřen pouze pro žáky dojíždějící do doby odjezdu nejbližšího spoje a pro žáky čekající na odpolední výuku.

Školní kroužky, kde se setkávalo více žáků z různých tříd, tento rok prozatím otevřeny nebudou.

6) Ve škole jsou zavedena zvýšená hygienická opatření (mytí rukou, dezinfekce, úklid).

7) V prvních týdnech bude zmapována úroveň vědomostí, dovedností a znalostí žáků; škola se zaměří na stěžejní učivo posledního čtvrtletí minulého školního roku; bude preferováno formativní hodnocení s důrazem na motivační stránku.

8) Od ledna 2021 budou veškeré větší platby vedeny už pouze bezhotovostně! Platba za obědy, platba za školní družinu, platba za výlety apod. Prosím zařiďte si vše potřebné pro platbu bezhotovostně již teď v září.

 

Sledujte pravidelně webové stránky školy www.zslibice.cz!

 

Těšíme se na úspěšnou spolupráci.